Behovet for kvalitet lyste igennem på rehabiliteringskonferencen Vejen Frem

Solen skinnede fra en skyfri himmel, og der var forårsfornemmelser i luften, da Dansk Blindesamfund holdt rehabiliteringskonferencen Vejen Frem fredag den 10. marts på Fuglsangcentret ved Fredericia. Her blev der taget fat om udfordringerne og problemstillingerne ved den kvalitet af rehabilitering, som mange mennesker med synshandicap oplever rundt omkring i landet.

Tilhørere til rehabiliteringskonferencen
Rehabiliteringskonferencen Vejen Frem var noget af et tilløbsstykke, og der var rift om pladserne rundt om bordene på Fuglsangcentret.

Konferencen var noget af et tilløbsstykke, og op mod 175 fagfolk, synsprofessionelle, politikere, blinde og stærkt svagsynede fulgte i løbet af dagen med. Cirka 100 tilhørere var fysisk til stede på Fuglsangcentret, mens resten var logget ind på Zoom – enten alene eller sammen med flere. Således var der rekord i antallet af eksterne deltagere fra kommuner og synscentre.

Vejen Frem blev afviklet som en såkaldt hybridkonference, hvor oplægsholdere og tilhørere enten var med fysisk eller på Zoom. Det var næstformand i Danske Handicaporganisationer og Danmarks kandidat til FN’s handicapkomite i 2022, Sif Holst, der åbnede ballet med sit oplæg om FN’s Handicapkonvention. Sif Holst var med på Zoom, og indledningsvis flød teknikken gnidningsfrit, og Sif Holst kunne tale og høres, lige så vel som havde hun været i lokalet på Fuglsangcentret. Undervejs røg forbindelsen imidlertid til Sif Holst, men hun fortsatte, da der ikke var problemer hos hverken hende eller de øvrige tilhørere på Zoom. Således fik dem på Zoom passagen vedrørende handicapkonventionens artikel 25 og 26 om rehabilitering serveret to gange, men trods lidt tekniske vanskeligheder rokkede det hverken ved humøret eller stemningen.

"Det fremmer indlæringen og forståelsen at få noget at vide to gange", bemærkede landsformand i Dansk Blindesamfund Ask Løvbjerg Abildgaard, og da latteren havde lagt sig, gav han ordet tilbage til Sif Holst.

Podcastvært Lucif holder en mikrofon foran tilhørerne på Fuglsangcentret
Vært på Dansk Blindesamfunds podcast, Lucif Dalin, havde også lagt vejen forbi Vejen Frem.

Herefter fulgte et oplæg af docent Ph.d. Inge Storgaard Bonfils fra Københavns professionshøjskole og medlem af tænketank for implementering af hvidbog om rehabilitering, hvor omdrejningspunktet var en revision af rehabiliteringsbegrebet - helheds- og livsperspektiv. Før frokost berettede Charlotte Glintborg fra Aalborg Universitet om forskningsprojektet Rehabilitering af nyblinde.

Efter middagspausen var det tid til debat. Først var medlem af forretningsudvalget i Dansk Blindesamfund Sofie Monggaard ordstyrer i en samtale om, hvordan rehabilitering fungerer i praksis. Udfordringer og problemstillinger om blandt andet for store forskelle i rehabiliteringstilbud og ulogisk visitation blev drøftet i en samtale med teamleder i kommunikationscentret i Esbjerg Kommune, Anne Grethe Pedersen, synskonsulent i IBOS Stefan Pedersen og privatpraktiserende socialrådgiver Karin Nissen.

an Skjerning, Ask Løvbjerg Abildgaard, Diana Stentoft og Kirsten Hassing Nielsen står ved siden af hinanden
Efter den politiske debat var der plads til smil. Fra venstre mod højre Dan Skjerning, Ask Løvbjerg Abildgaard, Diana Stentoft og Kirsten Hassing Nielsen.

Sidst på dagen bød på en politisk samtale mellem næstformand i Senior- og Socialudvalget i Fredericia Kommune, Kirsten Hassing Nielsen (C), medlem af Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Syddanmark, Dan Skjerning (S), og næstformand i Dansk Blindesamfund, Diana Stentoft. Landsformanden i Dansk Blindesamfund, Ask Løvbjerg Abildgaard, var ordstyrer i debatten, hvor diskussionen handlede om, hvordan der kan indgå fælles kvalitetsstandarder og viden i sagsbehandlingen, så der undgås postnummerlotteri i visitationen.

Ask Løvbjerg Abildgaard var godt tilfreds med den politiske debat og udbyttet af konferencen.

"Jeg går herfra i dag med mange tanker om, hvordan vi kan komme videre som synshandicappede, fagfolk og beslutningstagere. Jeg håber, I har den samme opfattelse som jeg. Tak for en god konference", sagde landsformanden og rundede dermed dette års udgave af Vejen Frem af.