Blinde og svagsynede står med håret i for mange digitale postkasser

Tre forskellige digitale postkasser med uensartede fordele, fejl og mangler giver udfordringer for mange blinde og stærkt svagsynede, der skal bruge urimelig meget tid og kræfter på at finde tilgængelige måder at læse digital post på.

Jesper Holten, medlem af Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg med ansvar for blandt andet digital tilgængelighed, er afsenderen af dette debatindlæg, der er bragt i Ingeniørens DigiTech den 26. maj 2023 

Der skal ikke herske tvivl om, at digitalisering rummer mange fordele og muligheder, både for borgere og samfundet som helhed. Mange opgaver har potentiale til at blive nemmere og lettere for den enkelte, og når det lykkes, kan vi spare såvel tid som ressourcer.

Men nogle gange ender de mange gode intentioner og ideer med at spænde ben for sig selv. Som eksempelvis digital post, hvor der er nok af muligheder og udfordringer – både for blinde og stærkt svagsynede såvel som fuldt seende.

Tre digitale postkasser

For at være helt sikker på, at du modtager al din digitale post, offentlig og fra virksomheder, skal du reelt set kunne tilgå alle tre udbydere af digital post. Digital post fra det offentlige, e-Boks og Mit.dk.

Som borger, der modtager digital post fra virksomheder, har du brug få at kunne læse breve både i e-Boks og i Mit.dk, da de to udbydere er i konkurrence, og virksomheder derfor kan vælge en af udbyderne frem for en anden på baggrund af fx pris. Du kan altså risikere at skulle læse lønsedler i e-Boks og elregningen i Mit.dk.

Det kan være frustrerende og tidskrævende for alle, men når du har et synshandicap, sætter diverse tilgængelighedsproblemer i de forskellige løsninger en yderligere barriere for blinde og stærkt svagsynede end for seende.

"Eksempelvis modtog jeg for noget tid siden en indkaldelse fra hospitalet, men da jeg skulle bladre i PDF-filen, var dette ikke muligt i Digital Post. Det var det heller ikke, hvis jeg benyttede Mit.dk via browseren, men til gengæld virkede det i appen. Jeg skal med andre ord forsøge mig frem i mulighederne i håbet om at nå en løsning, der virker. Lige præcis denne type fejl skal rettes i udviklingsfasen, for ellers bliver det unødigt bøvlet", siger Jesper Holten. 

Efterfølgende er problemet dog blevet rettet, men det skaber en langt bedre brugeroplevelse, hvis der inden lanceringen bliver luget ud i de her typer fejl, og dem er der desværre mange af.  

I sig selv er der ikke noget galt i at have tre forskellige digitale postkasser. Det er godt med konkurrence, men som systemet er skruet sammen på nuværende tidspunkt, er der reelt set ikke tale om et frit valg mellem tre udbydere. I øjeblikket gælder det frie valg kun for virksomheder, der kan spare penge ved at bruge en af udbyderne frem for en anden, men det kan man ikke som forbruger. Man skal have alle tre løsninger, hvis man både modtager offentlig og privat digital post.

Digital tilgængelighed skal prioriteres

Det har siden 2015 været obligatorisk for de fleste at have en digital postkasse. Tidligere var der én primær måde at tilgå post på, men med ny digital post fra 2022 er der potentielt - og ofte reelt - tre udbydere af digital post at forholde sig til med flere måder at tilgå den enkelte postkasse på. Digital post fra det offentlige kan vises eksempelvis i alle tre klienter, men der er forskellige tilgængelighedsudfordringer med at læse og besvare mails afhængig af udbyder.

Det er urimeligt, at forbrugere er nødsaget til at anvende alle tre postkasseløsninger for at modtage deres digital post. Og så savner jeg, at der bliver fulgt op fra offentlig side på dårlig tilgængelighed hos de kommercielle udbydere. Krav om tilgængelighed skal prioriteres, ellers skal det have konsekvenser for den enkelte udbyder. I Dansk Blindesamfund har vi tidligere påpeget flere fejl og mangler både i udviklingsfasen og driften hos e-Boks og Mit.dk, men når løsningen bliver lanceret, er de samme fejl der stadig, og nye fejl kommer ofte til.

Det er bestemt ikke for at klandre den enkelte fortravlede udvikler, der kæmper med en deadline og begrænsede ressourcer, men når Danmark har høje ambitioner på digitaliseringsområdet, bør det også reflekteres i høje ambitioner for digital tilgængelighed Og ikke mindst bør man have fokus på at løse fejl også hos små brugergrupper, der har brug for ensartede løsninger og standarder.

Den nuværende regering har som den første en digitaliseringsminister med på holdet. Det er klogt og fornuftigt, og Dansk Blindesamfund og flere andre har allerede haft lejlighed til at påpege flere problemstillinger over for ministeren – blandt andet i Netværket for Digital Inklusion. Nu er mit dybtfølte håb, at det offentlige får fulgt op på de indberetninger om dårlig tilgængelighed, der er kendt hos e-Boks og Mit.dk, men hvor løsning af problemerne ikke prioriteres tilstrækkeligt. Blinde og stærkt svagsynede er eksperter i at have et synshandicap, så fortsæt med at bruge os.  Men afsæt også de nødvendige økonomiske ressourcer, så problemer ikke opstår så hyppigt, og problemer, når de alligevel opstår, løses hurtigt og effektivt, så vi kan være digitale borgere på lige fod med alle andre.