Børn kan sove sig til skarpt syn

Nyt forskningsstudie støttet af Dansk Blindesamfund kan sætte en stopper for udviklingen af nærsynethed. Med natlinser er det muligt at bremse nærsynethed under hastig udvikling og dermed minimere risikoen for faretruende synskomplikationer.

For nogle børn bliver synet værre og værre for hver øjenkontrol, og det eneste optikeren kan gøre er at se magtesløst til, mens de skruer op for styrken på kontaktlinser eller briller. Sådan var det i hvert fald førhen, men et nyt forskningsstudie peger på, at natlinser kan bremse udviklingen af nærsynethed hos børn.

Trine peger på et tværsnit af et øje, hvor man kan se nethinden og blodkarene i øjet
Copyright Henrik Frydkjær

Det er en god nyhed. For nærsynethed er i vækst blandt børn – også i Danmark. I dag er en fjerdedel af de 16-17-årige nærsynede. Hvis den danske udvikling følger udviklingen i den øvrige vestlige verden og Asien, vil forekomsten af synsrelaterede komplikationer som nethindeløsning og blødninger i øjet stige i takt med forekomsten.

Når det drejer sig om nærsynethed, er der mange ubesvarede spørgsmål. Ingen ved præcist, hvorfor nogle børn og unge i højere grad bliver nærsynet, mens andre bevarer det normale syn gennem hele livet. Det eneste man med sikkerhed ved er, at børn, der bruger meget tid udendørs, er mindre nærsynede end børn, der opholder sig indendørs det meste af dagen.

Øjet, der er for langt

Når børn bliver mere og mere nærsynede, skyldes det, at øjet vokser og bliver for langt. Det medfører et skarpt syn på nær afstand, men sløret syn på lang afstand.

”Det største problem ved nærsynethed er, at øjet bliver så stort, at det næsten ikke kan holde på sig selv, da alle lagene i øjet bliver tynde af at blive strakt. Det svarer nærmest til en ballon, man puster for meget op. Hvis man kan bremse øjets ukontrollerede længdevækst, er det muligt at mindske de alvorlige øjenkomplikationer”, siger Trine Møldrup Jakobsen, der er læge på Øjenafdelingen på Vejle Sygehus og forsker i nærsynethed hos børn.  

Portræt af smilende Trine i blå kittel
Copyright Henrik Frydkjær

Der er særligt i børneårene, at øjet vokser. For ligesom resten af kroppen, stopper øjet også med at vokse i løbet af teenageårene. Amerikanske undersøgelser har påvist, at når man er 15 år, vil 48 procent af folks øjne ikke længere vokse. Det betyder, at det er i børneårene, det er muligt at bremse udviklingen af nærsynethed. For når først øjet er holdt op med at vokse, er det for sent at sætte ind med behandling.  

Synstruende komplikationer

Nærsynethed er en stigende gene for flere børn, og selv om briller og kontaktlinser afhjælper symptomerne og giver skarpt syn, fjerner de ikke den øgede risiko for en lang række andre øjenlidelser. Problemet med nærsynethed er, at hvis man overstiger minus seks i brillestyrke, stiger risikoen for alvorlige følgetilstande som nethindeløsning, der i værste fald kan medføre blindhed, hvis det ikke opdages og behandles i tide. Derudover er der øget risiko for udvikling af grøn og grå stær samt blødninger i øjet.

”Når man kommer op i svære grader af nærsynethed, er det ret voldsomme synstruende komplikationer. Jo mere nærsynet du er, des mere skrøbeligt bliver øjet. Derfor vil det være helt fantastisk, hvis man kan bremse udviklingen af nærsynethed og dermed minimere risikoen for alvorlige følgetilstande”, konstaterer Trine.

Trine kigger ind i OCT som tager et billede af den bagerste del af øjet
Copyright Henrik Frydkjær

Det kan imidlertid være udfordrende at finde de børn, som er i risiko for at blive stærkt nærsynede. Det er nemlig langt fra alle nærsynede, der skal i behandling med natlinser. Har børnene blot en brillestyrke på minus 2-4, vil størstedelen kunne klare sig med briller eller kontaktlinser.

Forskere i Holland har dog lavet en vækstkurve til at identificere børn med svære grader af nærsynethed. Det eneste man skal gøre er at plotte barnets alder og øjets længde ind for at vurdere, om barnet er i risiko for at udvikle stærkt nærsynethed og dermed egner sig til behandling med natlinser. Hvis barnets brillestyrke samtidig stiger i løbet af en periode på et halvt år, er der også god grund til at behandle.  

Sov nærsynethed væk

Natlinser er en hård linse som i løbet af natten former øjets hornhinde. Normalt tager man kontaktlinser i øjet om morgenen for senere at tage dem ud om aftenen. Men det kan natlinser vende op og ned på for stærkt nærsynede.

Trine demonstrerer, hvordan man sætter en linse på et plastic øje
Copyright Henrik Frydkjær

”Børnene tager natlinser på, lige inden de går i seng. Mens børnene sover, omformer natlinsen øjets hornhinde, således at de næste dag kan se klart. Allerede efter første nat kan der opleves en mærkbar forandring, og som regel går der omkring tre nætter, før man har et stabilt godt syn”, fortæller Trine begejstret og fortsætter:

”Med natlinser bliver hornhinden en smule fladere, så det igen er muligt at fokusere skarpt og klart. I mit studie har jeg regnet på, at hornhinden bliver affladet med 12 my, hvilket er helt exceptionelt lidt, da en my svarer til en tusindedel af en millimeter. Men det er nok til, at når børnene tager linsen ud om morgenen, kan de se uden briller eller linser i dagtimerne”, siger Trine.

Bremser nærsynethed med 59 procent

Det igangværende forskningsstudie, som er en del af Trines ph.d.-projekt, omfatter 60 børn i alderen 6-12 år, der tilfældigt er blevet udtrukket til at bruge natlinser eller briller i 18 måneder. På den måde kan Trine sammenligne, hvor meget øjnene er vokset over halvandet år i de to grupper. Og efter halvandet år er der positive resultater, som peger på, at natlinsebrugernes øjne er vokset betragteligt mindre end dem, der har brugt briller.  

”Hos brillegruppen er der nogle, som adskiller sig markant fra de øvrige, idet der er 20 procent, hvis øjne vokser så meget, at man vil definere dem som såkaldte fast progressors, fordi længdevæksten af øjet er faretruende høj. Hos gruppen med natlinser var der ikke en eneste. Faktisk har studiet vist, at det var muligt at bremse udviklingen af nærsynethed med 59 procent hos børnene, der brugte natlinser sammenlignet med børn, der brugte briller. Det er helt fantastiske resultater, som jeg slet ikke turde håbe på”, forklarer Trine, der selv er stærkt nærsynet med en brillestyrke på minus syv.

Få bivirkninger

I kraft af at det nu er muligt at bremse væksten af øjet, forventes det også, at det på sigt vil medføre færre synstruende komplikationer, som er hele formålet med undersøgelsen. Faktisk er resultaterne så lovende, at forskningsteamet har valgt at forlænge opfølgningstiden hos natlinsegruppen til tre år i håb om at indsamle vigtig information om langtidseffekt og bivirkningsprofil.

Trine demonstrerer maskine som måler barnets øjenstyrke
Copyright Henrik Frydkjær

For som ved alle andre kontaktlinser er der risiko for infektioner i hornhinden, hvis ikke linsen er steril. Selvom øjenlæger normalt advarer om at sove med kontaktlinser, er der intet som tyder på, at natlinser er farligere end andre typer linser. For i løbet af det seneste halvandet år, undersøgelen har foregået, har der ikke været alvorlige eller behandlingskrævende bivirkninger. Derfor forventer Trine, at behandlingen med natlinser varigt kan bremse udviklingen af nærsynethed uden alvorlige bivirkninger.

Ved at følge børnene i yderligere halvandet år er det også muligt at tilbyde behandling med natlinser til de børn, der i første omgang tilhørte brillegruppen. Det vil således give mulighed for indsamling af solide langtidsdata på behandling af nærsynethed med natlinser, hvilket er afgørende i den fremadrettede implementering af behandlingen.

Slip for briller om dagen

Trine har endnu ikke berettet de positive resultater til forsøgspersonerne og deres forældre. Men undervejs har flere forældre bemærket, at børnenes syn ikke har ændret sig. Før behandlingen var forældrene vant til, at deres børn ofte skulle have skiftet brillestyrke, men det har ikke været tilfældet under behandling.

Trine laver øjenundersøgelser hvor øjet udsættes for skarpt lys
Copyright Henrik Frydkjær

”Nogle af børnene synes, at det er det bedste, de nogensinde har prøvet, fordi de slipper for briller eller linser i dagtimerne. Det er især de børn, som går til svømning eller dyrker meget sport, der har oplevet det som befriende at undvære briller om dagen. Andre har derimod syntes, at det var for voldsomt at have kontaktlinser i, så de kom slet ikke i gang med behandlingen”, understreger Trine, som på sigt forventer, at implementeringen af natlinser for børn i risiko for at blive stærkt nærsynet både vil medføre en samfundsmæssig gevinst med bedre øjensundhed og øget livskvalitet for det enkelte barn.

”Behandlingen med natlinser gør en stor forskel for stærkt nærsynede børn, for nu findes der rent faktisk en behandling, som virker. Det har der ikke været før. Jeg har nogle øjenkollegaer i praksis som beretter, at de førhen har måtte se magtesløst til, mens børnenes syn blev værre og værre, uden de kunne gøre noget som helst. Men det kan natlinser nu ændre. Det er helt vildt fantastisk for både læger og øjenpatienter”, slutter Trine.