Corona rammer ekstra hårdt i den tredje verden

Dansk Blindesamfund har sikret, at fire partnerorganisationer i udviklingslande kan passe på blinde medlemmer og skabe nødvendige coronarelaterede tiltag.

Den verdensomspændende coronapandemi har på kort tid vendt op og ned på alles hverdag. Verdensbilledet ændrer sig fra dag til dag, og ingen lande går fri. Men særligt udviklingslande med høj befolkningstæthed og skrøbelige sundhedssystemer er sårbare over for coronavirussen.

Dansk Blindesamfund sætter derfor ind med økonomisk støtte til dækning af coronarelaterede tiltag i udvalgte samarbejdslande. Etiopien, Ghana, Mongoliet og Rwanda har tilsammen modtaget over 70.000 danske kroner, som skal sikre, at partnerorganisationerne og deres medlemmer kommer bedst muligt gennem coronakrisen.

To piger fra Ghana holder i hånd i en mennesketom by
Copyright Mike Kollöffel

Coronaens konsekvenser

Den igangværende coronapandemi har spredt sig til samtlige af Dansk Blindesamfunds 12 partnerlande. Medarbejderne i international udvikling har aflyst alle rejser på ubestemt tid, men holder tæt kontakt med søsterorganisationer rundt om i verden.

”I flere af partnerlandene er smittetrykket forholdsvis lavt, relativt set, men restriktionerne er meget omfattende i forhold til lukning af skoler og institutioner, begrænset offentlig transport og forbud mod at rejse internt i nogle af landene”, forklarer Susanne Kjær, som er teamleder for Dansk Blindesamfunds internationale udvikling.

Hun peger desuden på, at blinde og svagsynede i udviklingslande ofte tilhører særligt sårbare og marginaliserede grupper, hvor coronakrisens konsekvenser rammer ekstra hårdt – både økonomisk og socialt.

”Coronapandemien har været en form for forstørrelsesglas i forhold til de uligheder, der i forvejen eksisterer i de pågældende lande”, siger Susanne.

Helt tomt øde bakket landskab i Mongoliet, hvor der går geder og græsser
Copyright Jan Kjær

Total nedlukning forhindret

Ligesom situationen i Danmark er mange hjemsendt fra arbejde. Medarbejderne er dog udfordret af dårlig internetforbindelse og manglende bærbare computere, når partnerorganisationernes hovedkontorer enten er helt lukkede eller kører på lavt blus.

”Dansk Blindesamfunds støtte skal sikre, at vores partnerorganisationer kan blive ved med at kommunikere og række ud til deres medlemmer i en svær tid. Det er med til at sikre, at organisationerne har et reelt billede af situationen i distrikterne og hele landet”, siger Diana Stentoft, der er ansvarlig for internationalt arbejde i Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg.

Tilgængelig information

Et andet vigtigt formål med støtten har været at udbrede tilgængelig information til medlemmer omkring coronaforebyggelse.

”Langt hen ad vejen bliver mennesker med synshandicap informeret om myndighedernes tiltag, der ofte udsendes via radio. Men informationen når ikke ud til alle medlemmer i fjerntliggende områder og tager oftest ikke hensyn til blinde og svagsynedes særlige behov”, fortæller Susanne.

Gadebillede fra Rwanda, hvor der går to kvinder
Rwanda var det første land på det afrikanske kontinent, der rapporterede om coronatilfælde, og det første land der indførte en omfattende nedlukning af samfundet med udgangsforbud.

Det har blandt andet betydet, at der er blevet udarbejdet tilgængeligt informationsmateriale om COVID-19 på punkt, storskrift og lyd. Der er dog ikke kun fokus på at udbrede information til medlemmer, da det er lige så vigtigt at kommunikere om blinde og svagsynedes behov til den brede befolkning og myndigheder. Flere partnerorganisationer har derfor gennemført oplysningskampagner om blinde og svagsynedes forhold og behov under coronakrisen. I Etiopien har støtten blandt andet muliggjort radiotransmitterede paneldiskussioner med eksperter og myndighedspersoner omkring COVID-19 og mennesker med synshandicap. Det har betydet, at myndighederne har ændret deres informationstiltag, og at organisationen har modtaget en række donationer med værnemidler, der er omdelt blandt medlemmerne.

Minimere stigmatisering

”Det er vigtigt at gøre samfundet klogere på, hvad blinde og svagsynede kan, og hvad de måske har særligt behov for, når de færdes i det offentlige rum under corona. Det er vigtigt at oplyse befolkningen for at komme eventuelle fordomme til livs. Det må ikke hedde sig, at det er blinde og svagsynede, som spreder smitten, fordi de har svært ved at holde afstand”, siger Diana og understreger, at det er noget partnerorganisationerne er meget opmærksomme på.

”Flere medlemmer har for eksempel oplevet at blive råbt ad på gaden, eller at folk ignorerer dem, hvis de har brug for hjælp. Derfor har mange blinde og svagsynede isoleret sig derhjemme af frygt for at blive udskammet”, fortæller Susanne, der ikke vil afvise, at der også er kommet noget positivt ud af coronasituationen.

Coronaens positive bivirkninger

Susanne på skolebesøg i Rwanda omgivet af tre lokale
Yderst til højre ses Susanne Kjær på et af sine mange skolebesøg i Rwanda, inden corona vendte op og ned på verdensbilledet. Nu holdes kontakten med partnerorganisationerne ved lige med online møder og telefonsamtaler.

”Organisationerne har formået at bruge coronakrisen som platform til at tydeliggøre blinde og svagsynedes rettigheder og særlige behov. Det har været en mulighed for at vise myndighederne, at blindeorganisationerne kan agere i svære situationer og være talerør for medlemmerne”, konstaterer Susanne, der kun har fået positive tilbagemeldinger fra partnerorganisationerne.

”De har udtrykt stor glæde og taknemmelighed, for med vores hjælp får de mulighed for at række hånden ud til deres medlemmer. Det er med til at styrke den interne opbakning til organisationerne og styrker samtidig vores partnerskaber og fremtidige samarbejde”, forklarer Susanne.

Håndsrækningen til partnerorganisationerne kommer i naturlig forlængelse af Dansk Blindesamfunds værdigrundlag, hvor vi årligt afsætter en procent af foreningens overskud til det internationale arbejde. I næsten 40 år har vi støttet og samarbejdet med partnerorganisationer i udviklingslande for at sikre bedre livsvilkår og rettigheder til mennesker med synshandicap. Under coronakrisen har partnerskaberne vist sig vigtigere end nogensinde før.

”Problemstillingerne for blinde og svagsynede er stort set identiske i hele verden, men konsekvenserne af ikke at kunne uddanne sig, ikke komme i arbejde eller selv kunne navigere rundt er meget større i nogle dele af verden”, afslutter Diana.