Dansk Blindesamfund har brug for dig i det politiske arbejde

Arbejdet i Dansk Blindesamfunds fem stående udvalg gør en forskel. Det er blandt andet her de gode ideer til nye tilbud og nye politiske tiltag kan komme frem, så hvis du har lyst til at hjælpe og sætte dit præg på foreningens arbejde, er det nu, du skal melde dig.

På landsmødet den 11-12. marts har du netop mulighed for at blive valgt til en af de mange tillidsposter i et udvalg. Her er muligheden for at komme rigtig tæt på foreningen og for at give tid og indsats, samtidig med at man lærer en masse og har mulighed for at skabe gode og livslange relationer til andre. Man behøver ikke vide alt om Dansk Blindesamfund for at blive tillidsvalgt, og foreningen tilbyder løbende kurser og muligheder for at få ny viden.

Herunder kan du lytte til medlemmer, der fortæller om deres arbejde i de forskellige udvalg. 

Her fortæller Mads Brix Baulund lidt om arbejdet i organisatorisk politisk udvalg:

Hvis du interesserer dig for det social- og sundhedspolitiske arbejde, kan du her høre medlemmer i udvalget fortælle om arbejdet:

Synes du fritids- og kulturområdet er spændende, kan du her høre Tanja Vegeberg Sørensen fortælle om arbejdet:

Kan du tænke dig at arbejde med tilgængelighed og hjælpemidler, kan du her høre Jørgen Bak fortælle om udvalgets arbejde:

Hvis du interesserer dig for uddannelse og beskæftigelse, kan du her høre Hans Rasmussen og Erik Vind Frost fortælle om arbejdet i Uddannelses- og Beskæftigelsespolitisk udvalg:

Udvalgene består af en formand, en næstformand og fem medlemmer. Alle vælges for to år ad gangen. Herudover vælges op til tre suppleanter for 1 år. I 2023 er det formandsposten samt to ordinære udvalgsposter, der skal besættes.

Vil du sikre dig muligheden for at stille op til en af de ledige poster, skal du melde dit kandidatur senest den 11. februar ved at sende en mail til: opstilling@blind.dk eller sende et brev til Conny Frank, Dansk Blindesamfund, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. Vi opfordrer dig til at sende en kort tekst om, hvorfor du stiller op, og hvad du kan bidrage med. Teksten vil blive udsendt sammen med det øvrige materiale til landsmødet.

Mangler der kandidater, er der mulighed for at blive opstillet helt op til landsmødet. Det vil i givet fald blive besluttet af mødelederen og annonceret ved landsmødets åbning.