Dansk Blindesamfund har gjort en forskel i 112 år

I dag, den 8. juni, er det 112 år siden, at Dansk Blindesamfund så dagens lys. I mere end et århundrede har organisationen kæmpet for at forbedre forholdene for blinde og svagsynede, så de kan leve på samme vilkår som alle andre. Og vi bliver ved mange år endnu.

Dansk Blindesamfund er en af landets ældste handicaporganisationer. I 112 år har vi gjort en forskel for mennesker med synshandicap. En landsforening opbygget og ledet af blinde og stærkt svagsynede, der arbejder for at sikre, at mennesker med synshandicap får den rette hjælp og støtte til at kunne deltage i samfundslivet på lige fod med andre i samfundet. Det er stadig missionen i dag 112 år efter grundlæggelsen. Dansk Blindesamfund tilbyder kurser, rådgivning og netværk, når synet svigter. Et fællesskab hvor vi inspirerer og støtter blinde og svagsynede til at deltage i studieliv, arbejdsliv og fritidsliv. Vi deler viden om vores hverdag og erfaringer med at leve et aktivt og selvstændigt liv.

Sammen ser vi mere

Dansk Blindesamfund spænder bredt og hjælper mennesker med synshandicap i alle aldre. Vores yngste medlem er 2 år, og vores ældste medlem er 106 år. Derfor arbejder vi på mange fronter for, at alle mennesker med et synshandicap, unge som ældre, skal have retten til at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv.

Klik på play for at se filmen. 112 års støtte og gode oplevelser til mennesker med synshandicap

I dag er det præcis 112 år siden, organisationen blev stiftet som et oprør mod, at seende lærere og formyndere udstak retningen for blinde og stærkt svagsynede, uden at den enkelte havde nogen medbestemmelse over, hvilken uddannelse eller beskæftigelse vedkommende ønskede. Det er fortsat vigtige hjørnesten i foreningen. For selv om det er flere årtier siden, foreningen så dagens lys, kæmper vi stadig for det samme. Et samfund hvor blinde og svagsynede har fuld tilgængelighed og samme muligheder som alle andre. Vi kæmper for, at flere får en uddannelse. At flere kommer i beskæftigelse. At færre er ensomme. At flere lever et aktivt og selvstændigt liv.

Den lange historie har givet foreningen en ballast og et fundament at trække på, som er afgørende for at skabe bedre politiske rammer og rettigheder for mennesker med synshandicap. Og der er stadig meget at kæmpe for, så vi sikrer, at blinde og svagsynede får en bedre trivsel og større samfundsdeltagelse.