Dansk Blindesamfund medunderskriver på åbent brev til folketingspolitikere

37 organisationer har mandag aften sendt et åbent brev til partilederne på Christiansborg, hvor vi i et fælles opråb advarer om anbefalingerne fra ekspertudvalget på socialområdet, det såkaldte Tranæs-udvalg.

Anbefalingerne på socialområdet vil betyde, at systemet er vigtigere end borgeren og faglighed. Og økonomien skal i endnu højere grad tælle frem for at give borgerne den rigtige hjælp første gang.

De nye anbefalinger på socialområdet vil være et tilbageskridt og vil sende socialpolitikken i Danmark i en forkert retning.

Du kan læse brevet på Danske Handicaporganisationers hjemmeside ved at følge dette link: https://handicap.dk/nyheder/37-organisationer-kritiserer-nye-anbefalinger-aabent-brev-til-partiledere