Europa-politik er også synshandicappolitik

Af Ask Løvbjerg Abildgaard, landsformand. Udgivet i Dansk Blindesamfunds medlemsblad nr. 6, 2024

Portræt af Ask Abildgaard med sin blindestok

Den 9. juni er der valg til Europa-parlamentet i Danmark. Som landsformand for Dansk Blindesamfund kan jeg kun opfordre til, at vi som synshandicappede afgiver vores stemme og i det hele taget deltager i debatten op til Europa-parlamentsvalget. Husk, at du som synshandicappet har mulighed for at få hjælp til stemmeafgivningen af en selvudpeget hjælper. Du kan også få hjælp af to valgtilforordnede fra valgstedet.

I en tid med krig i Europa, klimaforandringer, handelskrige og mange andre vigtige spørgsmål på dagsordenen er der nok at tage fat på ved et Europa-parlamentsvalg. Europa-politik rummer også mange spørgsmål, der har betydning for os som synshandicappede. Derfor er det så vigtigt, at vi husker os selv og kandidaterne på, hvad der også er på spil.

I disse år forsøger man fra EU's side at lovgive om hele den digitale udvikling med alt, hvad det indebærer i form af kunstig intelligens, beskyttelse af persondata og adgang til teknologien for alle grupper i befolkningen. Det er meget væsentligt, at vi som synshandicappede ikke bliver glemt i den udvikling og i det lovgivningsarbejde. Eksempelvis kommer lovgivningen om tilgængelighed på offentlige hjemmesider i Danmark ud af et EU-direktiv.

Når der udarbejdes regler for udformningen af alle de nye elektriske køretøjer, der kommer på gaden i disse år, sker det blandt andet på EU-niveau. Igen er det helt afgørende, at der tænkes på trafiksikkerhed for synshandicappede og andre trafikanter, der har brug for hensyn. En fornuftig regulering af lydsignaler fra el-biler er f.eks. meget vigtig for blinde og svagsynedes tryghed ved at færdes.

Forbuddet mod diskrimination af personer med handicap på det danske arbejdsmarked kommer af et EU-direktiv. Det kunne måske være, at der fremover blev drøftet forbud mod diskrimination i andre sektorer af vores samfund på EU-plan.

De tre ovennævnte eksempler er kun nogle få blandt mange måder, hvorpå EU-politik kunne få relevans for os som synshandicappede i Danmark. Så jeg håber, at du har lyst til at stille kandidaterne spørgsmål om handicappolitik, deltage i debatterne og stemme til Europa-parlamentet. Det har en betydning, at vi viser, at vi som blinde og svagsynede er vælgere med ønsker og holdninger.