Gør os klogere på coronaindsatsen

Dansk Blindesamfunds coronaindsats har været i gang i mere end et år. Vi vil derfor samle op på erfaringer fra den første tid - og der har vi brug for dig!

Hjælp os ved at besvare et spørgeskema, så vi fremover kan blive endnu bedre til at lave relevante indsatser for blinde, svagsynede og pårørende i Danmark.

Det tager under 10 minutter at udfylde.

Du kan udfylde spørgeskemaet via dette link: https://bit.ly/319wroT. Fristen for at udfylde spørgeskemaet er d. 6. december.

Har du spørgsmål eller problemer med at udfylde skemaet, kan du kontakte Ulrik på ugh@blind.dk eller 92 82 29 34.

Hvis du vil have hjælp til at udfylde skemaet, kan du ringe til Ulrik i følgende tidsrum: torsdag d. 25. november kl. 12-14 eller onsdag d. 1. december kl. 10-12.

Undersøgelsen skal styrke Dansk Blindesamfunds viden om, hvilken værdi de forskellige tiltag har haft hos blinde, svagsynede og pårørende rundt omkring i landet. Udover spørgeundersøgelsen bliver der foretaget en række interviews med nogle nøglepersoner i kredsene og der bliver erfaringsopsamlet blandt medarbejdere i Dansk Blindesamfund. Undersøgelsen forventes færdig før jul.