Handicapkørsel til blinde og stærkt svagsynede

Permanent aftale i satspuljeforliget giver blinde og stærkt svagsynede adgang til individuel handicapkørsel i hele landet.

Det er en handicappolitisk storsejr, at satspuljeaftalen, der netop er indgået blandt satspuljepartierne, nu giver blinde og stærkt svagsynede adgang til at benytte den individuelle handicapbefordring. Dansk Blindesamfund har i årtier kæmpet for, at netop blinde og stærkt svagsynede kunne komme med i ordningen, så de på lige fod med alle andre kan tage del i almindelige samfundsaktiviteter som et familiebesøg eller en bridgeaften med gode venner.

”Vi har mange medlemmer, der bliver hjemme, fordi de simpelthen ikke kan finde hen til busstoppestedet eller ikke tør begive sig ud i den kollektive trafik. Vi taler jo om mennesker, som faktisk ikke kan se busstoppestedet, og derfor kommer de ikke ud. De er afhængige af, at andre har tid til at hjælpe dem rundt, og det er selvfølgelig ikke rart hele tiden at skulle bede om hjælp eller være afhængige af andre. Det siger sig selv, at de bliver ensomme og lever i isolation. Derfor er det en enorm sejr og en stor lettelse, at blinde og stærkt svagsynede nu kan blive hentet hjemme ved døren og blive kørt trygt ud til et aktivt fritidsliv eller deltage i bedsteforældredagen i børnebørnenes institution”, siger Thorkild Olesen, formand i Dansk Blindesamfund.

Blinde og stærkt svagsynede har aldrig tidligere været omfattet af ordningen om individuel handicapkørsel, der alene har været rettet mod mennesker med bevægelseshandicap. I 22 ud af landets 98 kommuner har Dansk Blindesamfund sikret aftaler om individuel handicapkørsel, men det er en milepæl i handicappolitikken, at muligheden nu er tilgængelig for alle blinde og stærkt svagsynede i alle kommuner. Det glæder Thorkild Olesen sig over.

”Vi glæder os sammen i dag, for det er virkelig en stor dag for os, men vi skal samtidig huske en tak til de politikere, der har kæmpet sammen med os. De har løftet en stor og væsentlig sag, der giver livskvalitet til en meget sårbar gruppe. Ordførerne og socialministeren har med denne aftale givet blinde og stærkt svagsynede en mulighed for at bevæge sig rundt i samfundet og tage aktiv del i hverdagslivet. Det er ikke kun godt for de blinde og stærkt svagsynede. Det er godt for hele samfundet”, siger Thorkild Olesen.

Ordningen bliver permanent og kommer til at ligge i Transportministeriet. Aftalen skal nu udmøntes til lov, og det forventes at ske i første halvdel af 2018 med forventet ikrafttræden fra 1. juli 2018.

Uddrag fra Aftale om satspuljen på børne- og socialområdet 2018-2021:

Individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til en udvidelse af den eksisterende ordning om individuel handicapkørsel, som i dag kun omfatter svært bevægelseshæmmede, således at den også kommer til at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Ordningen indføres ved en lovændring, og der er således tale om varig finansiering. Der afsættes i alt 85,5 mio. kr. i perioden 2018-2021 og 33 mio. kr. årligt herefter (permanent). Herudover er satspuljepartierne som led i udvidelsen af ordningen enige om at omprioritere 30,0 mio. kr., der blev afsat til Transportordning for blinde og
svagsynede med aftalen om satspuljen for 2017-2020.