Hjælpemidler til synshandicappede bliver fremover fast inventar i stemmeboksen

Godt nyt: Ved fremtidige valg bliver to hjælpemidler til synshandicappede nu gjort permanente for at gøre det lettere for personer med handicap at stemme. Det slår satspuljeaftalen for 2019 til 2022 fast. De to hjælpemidler har hidtil kun været på prøve ved de kommunale og regionale valg i 2017.

Efter at være afprøvet ved valgene i 2017 bliver LED-lampen og CCTV’et, som er et forstørrelsesapparat, nu fast inventar i stemmeboksen ved de kommende valg.

Aftaleteksten for satspuljen beskriver beslutningen på denne måde:

”Satspuljepartierne er enige om at gøre det lettere for flere personer med et handicap at foretage stemmeafgivning ved egen hjælp, dvs. uden hjælp fra en personligt udpeget hjælper eller myndighedspersoner”, står der i aftalen.

Der afsættes i alt 3,2 millioner kroner mellem 2019 og 2022 til initiativet. Der blev også afsat penge til hjælpemidler ved stemmeafgivning i satspuljen for 2018-2020, og den aktuelle aftale skal ses i forlængelse heraf.

Hjælpemidler til handicappede: Sådan virker de

LED-lampen er et vigtigt hjælpemiddel for synshandicappede, fordi den kan regulere lysstyrke, lysfarve og lysudfaldet efter behov. Det gør det lettere for svagsynede og personer med forskellige øjensygdomme at tilpasse lyset, så det passer til deres individuelle behov.

Hvis du er interesseret i hjælpemidler til synshandicappede, kan du besøge hjælpemiddelbasen her og søge efter forskellige produkter.

CCTV står for Closed Circuit TeleVision og er, som nævnt, et forstørrelsesapparat. CCTV’ et ligner et fjernsyn og fungerer på den måde, at en tekst kan blive forstørret og vist på skærmen. Det sker ved, at en tekst placeres under skærmen, hvorefter den kommer op på fjernsynsskærmen. Den kan herefter forstørres i forskellige grader efter behov.

CCTV’et er særligt et godt hjælpemiddel for stærkt svagsynede, hvor almindelige optiske hjælpemidler som briller og lup ikke længere er nok.

Med satspuljeaftalens fokus på tilgængelighed ved stemmeafgivning er der altså gode nyheder for synshandicappede, der fremover kan benytte hjælpemidlerne, når de skal sættes deres kryds.