Hvor sikre føler vi os i trafikken?

Af Jesper Bentil Holten, forretningsudvalgsformand. Udgivet i Dansk Blindesamfunds medlemsblad nr. 3, 2024.

Portræt af Jesper Holten

Nogle gange spekulerer jeg på, hvor mange liv vi som blinde eller svagsynede egentligt har? Jeg er nået frem til, at jeg håber, der er rigeligt liv at tag af, og i hvert fald mere end kattene har med deres 9 liv.

Jeg har i hvert fald stået flere gange efter at have krydset en stor vej, hvor jeg måske kom til at gå lidt skævt, og bilerne begyndte at dytte af mig, eller en cyklist kom lidt for tæt på, og tænkt, at der var jeg virkelig heldig. Jeg tror mange af os har oplevet episoder, når vi bevæger os ude i trafikken blandt biler og cykler, hvor man har været lidt for tæt på at komme alvorligt til skade, fordi ens medtrafikanter har overset, at vi har et synshandicap.

Vi ved inderst inde godt at det kan gå galt i trafikken for os som for alle andre trafikanter. Men vi føler os alle nok mere sikre, hvis der er en ledelinje på perronen, et akustisk lydsignal ved fodgængerfeltet, eller en klar adskillelse mellem cykel og gangsti. Det gør os mere trygge, og det øger også trafiksikkerheden.

Jeg har været blind hele mit liv, og jeg oplever, at det er blevet sværere og mere nervepirrende at bevæge sig i trafikken. Noget har utvivlsomt noget at gøre med, at jeg er blevet ældre og mere forsigtig i min færden. Men jeg er ikke alene i oplevelsen af, at det føles mere utrygt at bevæge sig i trafikken end tidligere.

Vi hører fra mange medlemmer, at de føler sig mere utrygge i trafikken, hvilket blandt andet kan skyldes, at der i dag er en markant stigning i antallet af el-baserede køretøjer, herunder cykler, scootere og biler. De har som fællesnævner, at de er meget støjsvage, På trods af lovgivning om advarselslyde ved lave hastigheder oplever vi, at der ikke afgives tilstrækkelige lydsignaler fra biler og busser.

Og der er slet ingen regulering af elcykler, løbehjul og andre mindre køretøjer, som vi også skal dele gader og stræder med. Mange trafikanter har i dag opmærksomheden rettet andre steder hen end mod medtrafikanter, og i stedet fokus rettet mod forskellig digital underholdning såsom musik i ørerne eller beskeder på ens telefon, og dermed er de oftere mere uopmærksomme end de ellers ville have været.

I modsætning til seende har vi ikke fordelen af at kunne få øjenkontakt, aflæse kropssproget eller se den lydløse el-ladcykel på lang afstand. 

I 2011 blev der indregistreret omkring 83.000 benzin- og dieselbiler og kun 15 el-biler. I 2022 var antallet af benzin- og dieselbiler faldet til 27.000, mens antallet af nyregistrerede el-biler var steget til over 17.000 nye biler. Udviklingen i antal el-biler er steget eksplosivt de sidste 3-4 år med over 40.000 nyere biler på gaden.

Derfor skal vi i Dansk Blindesamfund også sætte mere fokus på trafiksikkerhed i bred forstand og el-biler mere specifikt.

Vi skal dels påvirke relevante interesseorganisationer, såsom FDM og Danmarks Cyklistforbund, samt medier og befolkningen som helhed til at have et øget fokus på omgivelserne, så ulykker undgås.

Det skal vi gøre gennem oplysning om, at vi markerer vores synshandicap med brugen af den hvide stok eller andre symboler, hvor trafikmærket ”manden med den hvide stok” er synlig. Vi skal fortsat påvirke beslutningstagere i Danmark og EU om at regulere el-køretøjer, så de afgiver støj ved lavere hastigheder. Og endelig synes jeg, vi skal appellere til befolkningen som helhed om, at de skal udvise hensyn og huske at være opmærksom i trafikken.

Jeg har brugt den hvide stok, siden jeg var 7 år gammel, den har ikke blot fortalt mig om forhindringer på min vej, og givet mig frihed og tryghed til at bevæge mig rundt på egen hånd. Den hvide stok er også anerkendt internationalt som færdselsmærke, der viser omgivelserne, at her kommer en person, som ikke kan se, og derfor har brug for assistance og opmærksomhed. Siden 1976 har det været anerkendt i en bekendtgørelse til færdselsloven, at netop den hvide stok er et sådant færdselsmærke. Og med introduktionen af mærket ”manden med den hvide stok” i 1998 støttede Dansk Blindesamfund op om at markere, at netop den hvide stok giver et vigtigt signal. Mange ældre danskere ved det godt, de husker måske vores kampagne ”når du ser stokken, så ring med klokken” Men blandt yngre mennesker tror jeg ikke, der er den samme viden, og det skal ændres. Kattene har ni liv, det burde også være nok til os, og trafiksikkerhed for alle i samfundet burde være en fælles sag, så lad os få sat fokus på blinde og svagsynedes tryghed i trafikken