Konsulenterne gør en forskel i coronakrisen

I en tid, hvor størstedelen af Danmark er lukket ned, ligger konsulenterne i Dansk Blindesamfund ikke på den lade side. De har derimod travlt med at ringe til samtlige 7.000 medlemmer for at lægge øre til deres bekymringer og sikre, at de får den nødvendige støtte og hjælp.

Med en svagtseende eller blind medlemsskare, hvor to tredjedele har rundet 70 år, stod Dansk Blindesamfund med en særlig udfordring, da Danmark lukkede ned 11. marts. Som følge af myndighedernes anbefalinger om at holde afstand og minimere social kontakt, føler mange blinde og svagsynede sig isolerede og ensomme under coronakrisen. Familiebesøg, kurser og ledsagerordning er sat i bero for at undgå coronasmitte.

Føler sig set

Mens ordningen for hjemmebesøg ligger underdrejet, forsøger konsulenterne at tilbyde hjælp og støtte over telefonen i stedet.

“Vi spurgte os selv, hvad kan vi gøre for vores medlemmer lige nu. Og her var det mest naturlige at gribe knoglen og bare få ringet ud til medlemmerne, så det besluttede vi. At tage aktiv kontakt til vores medlemmer, er for os en naturlig kerneopgave”, siger Helle Riley, der er socialrådgiver og regionskonsulent i Dansk Blindesamfund, hvor hun leder 12 af de 42 konsulenter, som lige nu har travlt med at ringe til medlemmer.

I en tid hvor utryghed og uvished fylder, bliver konsulenternes opkald taget imod med glæde og taknemlighed hos medlemmerne. I hverdagen mangler de nogen at snakke med og få afløb for deres bekymringer. Det tomrum kan konsulenterne udfylde med et lyttende øre.  

”De fleste medlemmer bliver utrolig glade for vores opringninger, mens andre er mere spørgende over for, hvorfor vi ringer. Men 90% eller mere bliver rigtig glade for at vide, at vi tænker på dem. Jeg tror, at vores opkald når ud til nogle medlemmer, som ellers ikke vil have taget røret og kontaktet os”, fortæller Heidi Lindhard Andersen, der er konsulent i Østjylland.

Læs Altingets artikel om Dansk Blindesamfunds store indsats under coronakrisen 

Bryder ensomheden

Konsulententerne giver sig god til at snakke med medlemmerne, for det er ikke alle som har et netværk, de kan trække på. Samtalerne drejer sig om alt fra ensomhed og bekymringer til praktisk hjælp i hjemmet.

”Det fylder meget, at de ikke kan se deres familie og bekendte. De bekymrer sig om, hvor længe det varer, og hvornår aktiviteter og kurser genoptages. Det fylder også, hvem som kan hjælpe med medicinafhentning på apoteket eller handle ind for dem”, forklarer Heidi, som oplever mere ufrivillig ensomhed under coronakrisen end normalt.

Portræt af Heidi Lindhard
Copyright Privatfoto

”Ensomhed fylder mere, for de ældre tør ikke gå en tur eller drikke kaffe med naboen, som de måske plejer at gøre. De har svært ved at udfylde tiden, og angsten for at blive syg præger deres hverdag”, uddyber Heidi.

Sikrer nødvendig hjælp fra kommunen

Udover at høre om medlemmerne har det godt, sikrer konsulenter sig også, at medlemmerne får den praktiske hjælp, de har brug for i hverdagen. Heidi har for eksempel flere gange taget kontakt til kommunen for at understrege vigtigheden af den nødvendige hjælp.

”Jeg har snakket med en god håndfuld medlemmer, hvis rengøring er sat på hold under coronakrisen. Det er særlig problematisk for medlemmer, der enten har førerhund eller andre lidelser som lungesygdomme, hvor rengøringen er helt essentiel. De fleste har haft private udbydere, som har være lydhør og tildelt rengøringen igen, efter jeg har taget kontakt til dem”, siger Heidi, som er glad for, at hun kan agere bindeled mellem medlemmerne og kommunen.

Helle er heller ikke i tvivl om, at den nærværende samtale med medlemmerne gør en uvurderlig forskel for det enkelte medlem.

“Det at tale med et andet menneske er kernen i det, der flytter noget. Og det er kernen i det sammenhold og fællesskab, som skal være i relationen mellem foreningen og medlemmerne. Samtalerne med vores medlemmer bliver så værdifulde, at det er svært at sætte ord på. Den menneskelig relation er det, der skal bære os gennem krisen,” forklarer Helle og uddyber, at den menneskelige nærkontakt er så vigtig for os alle sammen i den her tid.

Ligestillet samtalepartner

Alle Dansk Blindesamfunds konsulenter er selv enten blinde eller svagsynede, hvilket skaber grobund for udveksling af erfaringer med ligestillede. Konsulenterne ved nemlig, hvordan det er at være synshandicappet i en svær situation som nu. Derfor er Heidi heller ikke bleg for at dele ud af personlige oplevelser.

”Jeg snakkede for eksempel med en kvinde, som så gerne vil tage bussen, så hun kan komme ind til byen og handle. Jeg oplever samme afsavn, så det er rart at dele usikkerheden med at holde afstand som blind eller svagsynet. Det hjalp hende at høre, at hun ikke er den eneste, som går med disse bekymringer”, fortæller Heidi, som ved hver samtale understreger, at medlemmerne altid kan ringe igen, hvis noget nyt dukker op, eller hvis de blot har behov for en at snakke med. Hun sidder klar til at tage telefonen og er glad for, at hun kan gøre en forskel for medlemmerne.

”Det er vigtigt, at vi er der, fordi medlemmerne har brug for en at snakke med – de er bekymrede, usikre og mangler svar. Det er vigtigt, at vi udviser støtte og tryghed, som de altid kan gribe ud efter og opsøge hjælp hos. Det er en god følelse, at jeg kan være med til at hjælpe medlemmerne, selvom jeg også er helt udkørt efter 20 opkald eller mere på en dag, men jeg ved, at det nytter”, siger Heidi, som er kommet et godt stykke ned i medlemslisten.