LEDER: Et nytårsønske om bedre tilbud til alle blinde og svagsynede i Danmark

Af Diana Stentoft, næstformand. Udgivet i Dansk Blindesamfunds medlemsblad nr. 1, 2024.

Næstformand Diana Stentoft

Rigtig godt nytår til jer alle! Jeg håber, at 2024 bliver året, hvor vilkårene for mennesker med handicap kommer op på den politiske dagsorden. Og jeg håber, det bliver året, hvor vi kan begynde at tale om konkrete løsninger frem for at fortsætte med at levere eksempler på de helt urimelige vilkår, blandt andet blinde og svagsynede møder i kommunerne, når vi søger om helt nødvendig støtte for at kunne leve selvstændige og værdige liv.

Vi har brug for bedre tilbud til alle blinde og svagsynede uanset livssituation, og vi har brug for tilbud både i regi af det offentlige og i regi af vores egen forening. I Dansk Blindesamfund vil vi gerne være mere for flere. Den målsætning arbejder både tillidsvalgte og medarbejdere for hver evig eneste dag. I kredsene er der de seneste år gjort store anstrengelser for at udvide aktiviteterne og skabe tilbud for nye målgrupper. Kredsbestyrelserne arbejder i stigende grad sammen både om tilbud og med politiske sager. Samtidig har vi i foreningen rigtig mange ansatte, der hver dag sørger for, at der er tilbud og støtte til alle medlemmer. Vores konsulentordning leverer rådgivning og støtte til medlemmer i alle livssituationer og er en uvurderlig hjælp for mange, der bliver klemt, når kommunerne skal spare. På Synslinjen tilbyder vi samtale om syn og synstab for dem, der oplever behovet, og kursusafdelingen er klar til at tage imod dem, der mister synet og dem, der har brug for nye redskaber for at mestre hverdagen. Der er mange muligheder for at søge ny inspiration til eksempelvis motion, hobby eller livsstil, og førerhundeordningen bidrager til medlemmers mobilitet og selvstændighed. Oven i alt dette skal vi lægge det store arbejde, der hver dag gøres for at kommunikere, skabe politiske resultater og i det hele taget servicere medlemmer og kredse. Alt i alt mener jeg, at vi har en forening med et klart fokus på at skabe bedst mulige rammer om et liv med et synshandicap, men set i det store billede har vi selvfølgelig brug for, at velfærdsstaten fungerer, og at vi som blinde og stærkt svagsynede kan stole på, at vi får kvalificeret og nødvendig hjælp til at være aktive og ligeværdige i det danske samfund.

Netop det at kunne stole på, at vi lever i et samfund, der ønsker at inkludere os, der har et synshandicap, og hvor der findes den nødvendige viden og de nødvendige ressourcer, tror jeg, er helt afgørende for livskvaliteten. Og desværre tror jeg, vi er mange, der i disse år mærker mistilliden til det system, vi kender i dag, for hvor er det, vi kan gå hen med de ønsker og behov, vi har? Hvor kan vi finde den relevante viden, og er der vilje til at ofre de økonomiske ressourcer på at give os de færdigheder, vi har brug for? For mit eget vedkommende er jeg helt klar over, at jeg, for at være både selvstændig og effektiv, har brug for både at få bedre færdigheder til at bruge mine synskompenserende IKT-løsninger (Information og Kommunikations Teknologi) og i det hele taget blive bedre med teknologi. Det er nødvendigt både for at gøre mig bedre til mit job, men også for at gøre mig mere aktiv som helt almindelig dansker i det danske samfund. Udfordringen er, at det slet ikke er simpelt at skaffe denne form for støtte eller gennemskue hvordan, og indtil videre hutler jeg mig igennem, med de færdigheder jeg nu engang har, fordi jeg ikke har overskud i hverdagen til at møde det komplekse system, vi har. Sådan hører jeg, at mange andre medlemmer også har det, og det er her, vi må arbejde for, at der kommer bedre løsninger fremover. Derfor håber jeg, at vi i 2024 kan få fokus på at finde gode løsninger, der kan sikre, at vi som blinde og svagsynede får adgang til tilbud baseret på synsfaglig viden, og at der er en sammenhæng mellem de tilbud, vi får. Det giver absolut ingen mening, at man eksempelvis må aflevere hjælpemidler tre måneder efter endt uddannelse for så at skulle søge nye hjælpemidler i kommunen for overhovedet at kunne søge job. Eksempler er der nok af, og derfor er der al mulig grund til at gøre 2024 til et år, hvor vi i Dansk Blindesamfund fokuserer på at finde løsninger og skabe gode tilbud til alle blinde og svagsynede i Danmark - uanset om tilbuddene er i regi af det offentlige, eller om det er vores egne tilbud i foreningen.