LEDER: Et specialiseret bibliotekstilbud til blinde og svagsynede er vigtigere end nogensinde

Af Jesper Holten, forretningsudvalgsmedlem. Udgivet i Dansk Blindesamfunds medlemsblad nr. 15, 2023.

Portræt af Jesper Holten

Jeg blev medlem af Statens Bibliotek og Trykkeri for Blinde vist nok i 1986 i en alder af 11 år. Det gjorde jeg, fordi mit lokale folkebiblioteks børnebibliotekarer havde opgivet at finde flere bøger til mig, som jeg havde lyst til at læse. Den adgang til bøger, som jeg herefter fik, var uvurderlig for mig, da det var med til at udvikle min livslange begejstring for at læse.

Adgangen til lyd-, punkt- og e-bøger, som er tilrettelagt, så jeg kan navigere rundt i bøgerne og også tilegne mig komplekse informationer, f.eks. faglitteratur, betyder meget for mig. Men uden den særlige viden, som i dag findes på Nota, ville dette ikke være en mulighed.

Statens Bibliotek og Trykkeri for Blinde blev med tiden til Danmarks Blindebibliotek og senere hen til det, vi nu alle kender som Nota.

Oprindeligt blev et bibliotekstilbud etableret i regi af Socialministeriet i 1924 og er sidenhen overgået til Kulturministeriet, hvor Nota hører til i dag. Da Danmarks Blindebibliotek blev til Nota i 2009, blev brugerkredsen også kraftigt udvidet med adgang for ordblinde og andre mennesker med læsevanskeligheder.

Notas udvikling fortsætter, og et nyt kapitel skal til at skrives.

For et par uger siden kunne Kulturministeriet meddele, at Nota nu sammenlægges med Det Kongelige Bibliotek, der i forvejen styrer specialiserede bibliotekstilbud, f.eks. forskningsbibliotekerne. Herved er håbet, at Nota både kan få gavn af den særlige biblioteksfaglige viden, der findes på Det Kongelige Bibliotek, men også kan bidrage med den specialviden, som Nota har om tilgængelighed til f.eks. e-bøger, lydproduktion og særlig tilrettelæggelse af bøger til blinde og svagsynede.

For Dansk Blindesamfund rummer sammenlægningen både en række muligheder men også bekymringer. Vi håber på, at der med sammenlægningen bredt set inden for bibliotekssektoren kan komme fokus på vigtigheden af, at litteratur, artikeldatabaser og andre multimedietilbud, der administreres af Det Kongelige Bibliotek kan gøres tilgængelige for blinde og svagsynede, så det kan sikres, at den teknologiske og digitale udvikling, der også finder sted i regi af Det Kongelige Bibliotek, kan komme os til gavn.

Men vi har også en række bekymringer, som vi håber på, vil blive gjort til skamme.

Vi frygter, at den specialviden, som Nota besidder, udvandes over tid, hvis ikke det sikres, at Notas ekspertviden fortsat kommer i spil.

For eksempel er det vigtigt, at der er faglige kompetencer, der kan sikre tilrettelæggelse af bøger for blinde og svagsynede.

At viden om punktskrift fortsat er til stede, således at blinde og stærkt svagsynede, der ikke kan læse almindelig tekst, fortsat har adgang til et skriftsprog.

At det unikke bibliotekstilbud, som Nota tilbyder, især adgangen for ikke-digitale brugere til tilgængelig litteratur, hvor man kan læse bøger enten på CD eller ved nemt download af bøger på en DAISY-afspiller, fortsat er til stede.

Det er også fortsat yderst vigtigt, at der er brugerinddragelse og dialog mellem Nota og bibliotekets brugere, hvilket ikke er noget, der generelt er kendt i biblioteksverdenen, men for os er centralt for at sikre, at der udvikles de tilbud, som vi som blinde og svagsynede har brug for.

Det skal også sikres, at der fortsat er gode tilbud og tjenester til dem af Notas brugere, der ikke er digitale, og som er afhængige af at kunne modtage DAISY-bøger eller bøger og andre informationer i punktskrift.

Uden det specialiserede tilbud som Nota har, vil mange af vores medlemmer ikke have et reelt bibliotekstilbud og dermed heller ikke alternativer til at tilgå information og viden, som de kan anvende i dagligdagen.

Derfor er det tilbud, som Nota har, så vigtigt.

Derfor er der brug for, at der også i årene fremover sikres tilstrækkelige midler til Notas drift og fortsatte udvikling af bibliotekstilbud til blinde og svagsynede, som også kan sikre, at den specialviden og de specialfunktioner, som Nota rummer, fortsat eksisterer og udvikles. 

Nota har en god forståelse af vores bekymringer og ønsker og er meget lydhøre og villige til at indgå i dialog og være med til at finde løsninger og udvikle tilbuddene til blinde og svagsynede.

Nota og Dansk Blindesamfund er i løbende dialog, og vi fortsætter den gode samtale med Nota, Det Kongelige Bibliotek og politikere om at gøre Notas tilbud endnu bedre og relevante for blinde og svagsynede også i de kommende år.

Vi kan ikke undvære Nota.