LEDER: Nordisk fællesskab og samarbejde styrker mangfoldigheden

Af Sofie Monggaard, forretningsudvalgsmedlem. Udgivet i Dansk Blindesamfunds medlemsblad nr. 14.

Portræt af Sofie Monggaard, der holder sin blindestok

I Dansk Blindesamfund er vi meget optagede af, hvordan vi skaber en så mangfoldig forening som muligt, hvor der er plads til alle med synshandicap uanset køn, øvrige handicap, ophav og etnisk baggrund m.m. En mangfoldig forening betyder nemlig, at vi er flere medlemmer, der vil gøre en forskel for blinde og svagsynede, men også at vi får flere perspektiver i spil, som kan styrke Dansk Blindesamfund.

Det gælder ikke kun internt i vores forening. Derfor er det vigtigt, at vi rækker ud til andre fællesskaber, der arbejder for mennesker med synshandicap. Heldigvis har vi i efterhånden mange år arbejdet på tværs af Norden til fordel for alle de nordiske lande.

Dansk Blindesamfunds interesser varetages på nordisk niveau igennem NSK, Nordisk Samarbejdskomité, der danner rammen om et vigtigt fællesskab for vores forening. Formålet er, som navnet antyder, at skabe samarbejde på tværs af landegrænser, fordi det kommer alle til gode. Foruden samarbejdskomitéen nedsættes der også arbejdsgrupper fra tid til anden, der arbejder med mere specifikke områder. Der er flere gode grunde til, at det nordiske samarbejde er vigtigt.

For det første er samarbejdet på tværs af Norden samtidig en afgørende platform for vidensdeling. Her kan vi både blive klogere på de succeser og udfordringer, som Sverige, Finland eller de andre lande oplever, ligesom det giver os nye perspektiver på de udfordringer, vi arbejder på at løse i Danmark. Det giver masser af inspiration til Dansk Blindesamfunds politiske og organisatoriske arbejde – og som det gamle mundheld siger: to hoveder tænker bedre end ét. For det andet er det muligt at udveksle erfaringer på tværs af landegrænser – både i de politiske ledelser, men også i de arbejdsgrupper, som bliver nedsat. For det tredje skaber samarbejdet i Norden blandt de organisationer, der varetager blinde og svagsynedes interesser, en fantastisk platform for at varetage mennesker med synshandicaps interesser på nordisk niveau. F.eks. opleves, at nogle politiske problematikker i hele Norden løses bedst på tværs af landegrænser, ligesom det kan være vigtigt at arbejde i fællesskab på at styrke organisationerne internt.

Netop derfor har vi nedsat en nordisk arbejdsgruppe, der skal arbejde med og rådgive de nordiske foreninger om, hvordan vi styrker mangfoldigheden, som jeg har fået den store ære at være forperson for. Gruppen skal komme med en række anbefalinger, der skal sikre, at vi arbejder klogt i hele Norden med at skabe mangfoldige foreninger, hvor der er plads til alle med synshandicap. Det er noget, vi arbejder for hver eneste dag, men det har netop været ønsket at få nye idéer til og perspektiver på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. Samtidig hjælper anbefalingerne vores foreninger med at arbejde for et mere mangfoldigt Norden, der i endnu højere grad er åbent og tilgængeligt for mennesker med synshandicap.

Arbejdsgruppen ”Diversity and Equality Working Group” har netop afholdt et produktivt møde i København, og vi glæder os allerede til at se de anbefalinger, som er endnu et produkt af det vigtige samarbejde. Jeg er ikke i tvivl om, at vores mangfoldighedsarbejde både styrkes af det nordiske fællesskab, og at vi samtidig kan være til inspiration for andre foreninger og det danske samfund.