Livet med synstab – inspiration til hverdagen

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udgiver i dag et helt nyt inspirationskatalog til ældre med en aldersrelateret øjensygdom, deres familie og omgangskreds. Inspirationskataloget kommer med gode råd og konkrete eksempler på, hvordan man kan skabe en ny struktur i hverdagen, og hvordan venner og familie kan hjælpe.

Inspirationskataloget er udarbejdet af VIVE for VELUX Fonden på baggrund af en ny rapport, der viser, at aldersrelaterede sygdomme fører til en række begrænsninger i hverdagen, som kan gå ud over trivslen og det sociale liv. Det skal inspirationskataloget være med til at modvirke og kommer med konkrete eksempler på, hvordan man kan overkomme de udfordringer, en aldersrelateret øjensygdom kan skabe i hverdagen. I kataloget kan du for eksempel møde Annette, Søren, Birthe og Preben, som fortæller om deres hverdag med synstab og kommer med tips og gode råd til, hvordan de formåede at finde fodfæste i en ny hverdag med svigtende syn.

Det er helt normalt at føle sig slået omkuld, når man får et alvorligt synstab, der sætter dybe spor i hverdagen. Man skal håndtere en sorg over, at livet har ændret sig, for man mister ikke kun evnen til at se, men måske også muligheden for at køre bil, læse avis eller har sværere ved at færdes. Begrænsninger som kan have konsekvenser for den enkeltes hverdag. Inspirationskataloget kan derfor være medvirkende til at gøre processen lidt nemmere ved at komme med forslag til, hvordan man kan skabe en ny struktur i hverdagen, og hvordan venner og familie kan hjælpe.

Formålet er at styrke de ældres ressourcer og medvirke til at sikre den nødvendige hjælp i hverdagen, så de kan fortsætte deres aktive liv på nye måder med høj livskvalitet trods synstabet.

Kataloget er inddelt i fire kapitler, der alle understøttes af personlige fortællinger om hverdagen med en aldersrelateret øjensygdom: Når man får diagnosen, At få brug for hjælp i hverdagen, Indretning af hverdagen samt Trivsel og fællesskab.

I kan for eksempel møde 57-årige Anette, der mistede størstedelen af sit syn ved en operationsfejl. Det fik hende til at miste glæden ved livet, men nu har hun genfundet den ved at fylde sit liv med gode oplevelser og mennesker, hun holder af.

”I en periode var jeg helt nede. Jeg skubbede alt fra mig, alt hvad der overhovedet betød noget for mig og de folk, jeg godt kan lide at være sammen med”, fortæller Anette i inspirationskataloget. Hun uddyber dog også, hvordan hun langsomt men sikkert begyndte at genfinde glæden og overskuddet, da hun mødte andre mennesker, der kunne sætte sig ind i, hvordan hendes hverdag var påvirket af synstabet. Et vigtigt skridt for Anette var desuden at tage den hvide stok i hånden og opleve friheden ved at færdes på egen hånd, selvom det også var forbundet med en stor overvindelse.

”Der er ingen tvivl om, at når man accepterer, at man har brug for hjælpemidler, så gør det ens hverdag meget nemmere. Rigtig meget! Og det er et spørgsmål om bare at være åben over for dem, for der findes rigtig mange hjælpemidler”, forklarer Anette, hvis oplevelser efterfølges af typiske reaktioner og fire gode råde i den første tid med nedsat syn.