Nu kan du købe en dansk version af LEGO Braille Bricks

LEGO Braille Bricks er nu tilgængeligt på dansk og kan købes online, så børn og voksne kan lære punktskrift på en sjov måde.

Dansk Blindesamfund skrevet med LEGO Braille Bricks

LEGO Koncernen annoncerede i dag, at deres prisvindende produkt, LEGO Brailleklodser, nu kan købes af alle og understøtter seks nye sprog, herunder dansk. Dette sker gennem særlige top-up pakkeløsninger, som blandt andet indeholder bogstaverne æ, ø og å. De nye sprog inkluderer dansk, svensk, finsk, norsk, hollandsk og portugisisk, hvilket bringer det samlede antal af understøttede sprog op på elleve. Indtil nu har produktet udelukkende været tilgængeligt på engelsk, spansk, tysk, italiensk og fransk. For at få et komplet LEGO Braille sæt skal du således købe braille-klodserne på engelsk og supplere med en top-up pakke indeholdende de danske bogstaver æ, ø og å.

Siden lanceringen i 2020 har LEGO Brailleklodser været tilgængelige som donationer fra LEGO Fonden til organisationer, der specialiserer sig i uddannelse af børn med synsnedsættelse. I Danmark har børn og unge med synshandicap kunne få tilsendt Lego Braille Bricks ved at henvende sig til deres synskonsulent.

Top-up pakke LEGO Braille Bricks med bogstaverne æ,ø og å

Feedback fra forældre, bedsteforældre, børn og undervisere har fremhævet den positive indvirkning af klodserne, som gør det muligt for blinde og svagsynede børn at lære punktskrift gennem leg. Derfor er det nu muligt for alle at købe LEGO Braille Bricks med de såkaldte top-up pakkeløsninger, hvilket giver familier og alle andre interesserede mulighed for at få glæde af det unikke læringsværkstøj derhjemme.  

Sjovt at lære punktskrift

Det glæder Dansk Blindesamfund, der fra begyndelsen af projektet har været med til at afprøve klodserne, hvor nogle af knopperne er fjernet, således at de resterende knopper udgør et  punktskrift-bogstav. Under punktskriften er der også trykt et sort bogstav, så seende kammerater og familie kan lege og lære sammen uden at kunne læse punktskrift.

“Punktskrift er vores eget skriftsprog. Det er en vigtig forudsætning for blandt andet at kunne tilegne sig viden, udtrykke sig på skrift og kommunikere med andre mennesker. I Dansk Blindesamfund er vi meget glade for, at det nu er muligt for alle at købe LEGO Braille Bricks. Det giver mig og andre synshandicappede forældre mulighed for at hjælpe vores børn med at lære at stave, ligesom vi kan lege med ord og skrive beskeder til hinanden. Det har jeg virkelig glædet mig til. Ligeledes vil voksne som har mistet synet sent i livet med LEGO Braille Bricks få et nyt og sjovt værktøj til at lære sig punktskrift”, siger landsformand i Dansk Blindesamfund, Ask Løvbjerg Abildgaard.

LEGO Braille Bricks alfabetet

Den fælles ambition med klodserne er at skabe lige muligheder for børn og unge med synshandicap. LEGO Braille Bricks er derfor mere end bare legetøj, da de giver mulighed for, at blinde og svagsynede børn kan lære punktskrift på en sjov måde og samtidig tage del i legen med seende kammerater og familie. Det er positivt, for flere internationale studier viser nemlig, at blinde som kan punktskrift, oftest har bedre jobmuligheder og levevilkår, end mennesker med synshandicap, som alene bruger lydmediet.

Inkluderende leg og læring

”Efter LEGO Fondens lancering af LEGO Brailleklodser til brug i udannelsessammenhæng har vi modtaget tusindvis af forespørgsler fra hele verdenen, om at gøre klodserne mere tilgængelige. Så vi vidste bare, at vi var nødt til at finde en løsning og det har været en fantastisk rejse at samarbejde med børn, familier og eksperter fra hele verden for at udvikle ’LEGO Brailleklodser – Leg med Braille”. Vores partnere har også været afgørende i at rådgive om, hvilke farver der skulle bruges til klodserne, produktemballagen og de digitale oplevelser for at sikre, at dette er optimeret for personer med synshandicap”, siger Rasmus Løgstrup, LEGO Designer hos LEGO Koncernen.

Efter lanceringen af de engelske og franske versioner i september 2023 og derefter den italienske, spanske og tyske lancering i januar 2024, har produktet modtaget positiv respons og er blandt andet blevet anerkendt som TIME Best Invention 2023 og for nylig hædret som ”Accessible Product 2024” af SCOPE Disability Equality Awards.

Sådan fungerer det

Hvis du ønsker LEGO Braille Bricks på dansk, skal du købe sættet med det engelske alfabet og supplere med en top-up pakke indeholdende de danske bogstaver æ, ø og å, således har du et komplet alfabet klar til at lege og lære om punktskrift.

’LEGO Brailleklodser – Leg med Braille’ sættet indeholder 287 klodser i fem farver: hvid, gul, grøn, rød og blå. Knopperne på klodserne er arrangeret sådan, at de svarer til et bogstav i punktskriftsystemet. Hver klods har også et trykt bogstavet placeret lige under knopperne, således at både seende og mennesker med synshandicap kan lege med. Sættet inkluderer også to byggeplader og kommer i emballage med brailleprægning.

Top-up pakkerne indeholder forudvalgte LEGO Brailleklodser med særlige tegn fra det udvalgte alfabet. I den danske version er der således tilføjet 20 klodser, der blandt andet indeholder bogstaverne æ, ø og å.