Nyt Solgaven plejehjem i Valby indviet

Det var med musik og fest, at det nye plejehjem for blinde og svagsynede i Valby officielt blev indviet. Alt lige fra arkitekturen, indretningen og aktiviteterne er gennemtænkt til mennesker med synshandicap.

Den røde løber er rullet ud, og der er placeret flag i alle krukker og blomster udenfor Solgaven plejehjem. Når de store glasdøre glider til side, bliver man mødt af bløde musiktoner, grin og glade beboere og personale. Hverdagsservicet er erstattet af farverige servietter og champagneglas. Det er en festdag. Beboerne har efterhånden fået indrettet sig i boligerne, da de flyttede ind i maj, men i dag bliver plejehjemmet officielt indviet med musik og taler.

Det er sundheds- og omsorgsborgmesteren i Københavns Kommune Sisse Marie Welling, som fører saksen, da det røde satinbånd klippes. Hun får assistance fra to beboere, som har set frem til i dag.

Sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune klipper den røde snor
Copyright Caroline Larsen

”Visionen for Solgaven i Valby var at bygge Europas bedste plejehjem, ældreboliger og aktivitetstilbud for blinde og svagsynede. I dag tør jeg godt at sige, at missionen er lykkes. Vi har skabt et moderne og indbydende plejehjem med de bedste vilkår for følelsen af hjemlighed. Et sted som understøtter, at beboere og brugere kan leve mere selvhjulpent med fokus på de sanselige oplevelser, der kan træde i stedet for synet”, siger Sisse Marie Weilling.

Fokusset på blinde og svagsynedes behov kommer tydeligt til udtryk i indretningen, da tilgængelighed og selvhjulpenhed er nøgleord. Hele bygningen er udstyret med håndlister, ledelinjer og skilte med punktskrift og mærkbar taktil skrift, som gør det nemt at finde rundt. Der er også hundegård til førerhunde samt tandlæge, frisør og fodpleje.

Det er en indretning, som beboer Kaj Cramer sætter stor pris på i sin hverdag.

”Tilværelsen bliver lettere, og jeg bliver mere selvhjulpen, når huset er særligt indrettet til synshandicappede. For mig er det vigtigt at være selvhjulpen, da det er en tilfredsstillelse i sig selv. Bedre mobilitet giver større frihed”, fortæller Kaj, som godt kan lide at bevæge sig udenfor i haveanlægget. Han er også glad for udbuddet af aktiviteter, hvor stolegymnastik står højt på Kajs prioriteter, da det hjælper på hans gangbesvær.

Der er også stolthed at spore hos forretningsudvalgsmedlemmet af Dansk Blindesamfund Ask Løvbjerg Abildgaard, som glæder sig over traditionen med Solgaver i hele Danmark. Han understreger vigtigheden af plejehjem, som er særligt indrettet til synshandicappede og opfordrer beboerne til at give deres mening til udtryk, så de kan blive ved med at forbedre de fysiske rammer og aktiviteter til beboernes behov.  

Ask står sammen med Sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune Sisse Marie Welling
Copyright Caroline Larsen

Bygning for alle sanser

Solgaven består af 93 plejeboliger, 26 ældreboliger og et aktivitetscenter. Udviklingen af huset er sket i tæt samarbejde med Dansk Blindesamfund, Sundheds- og omsorgsforvaltningen i København og byggeriets parter, som har fået inspiration fra kommende beboere og byggeriet af Danske Handicaporganisationernes Hus. Der er fokus på at vække alle beboernes sanser. Det understreges af orangerier på hver etage, så beboernes duftesans kan pirres, hvilket bringer smilet frem hos Kaj, som nyder at følge med i afgrødernes udvikling.

”Med Solgaven har vi skabt et sted, hvor bygningerne bliver synlige for hænderne, ørerne og næsen. Et sted som kan danne rammen for et godt liv. Et plejehjem, der føles som hjem, og som kan danne rammerne om det levede liv”, siger Sisse Marie Welling.

Solgaven vil sikre tryghed og indhold i livet for ældre blinde og svagsynede, hvilket i høj grad understøttes af det faste personale, der er uddannet i at yde omsorg for blinde og svagsynede.

”Vi har et fortræffeligt personale med en personlig kontaktperson. Førhen havde jeg stor gavn af min kones syn, men hun er desværre død for fire år siden, men så er kontaktpersonen en god erstatning, hvis jeg taber noget på gulvet. Personalet hjælper mig også med at finde tøj, hvor vi snakker om, hvilke farver jeg gerne vil have på. Det er rart stadig at have indflydelse”, forklarer Kaj, som er formand for beboerrådet.

Portræt af beboer Kaj Cramer
Copyright Caroline Larsen

En anden beboer, som også nyder godt af personalets behjælpelighed, er Bjarne Birkedal Bryde, som er husets yngste beboer på 45 år. Han bor på Solgaven i Valby på grund af sit dobbelthandicap, hvor han er født blind og skal have hjælp til det meste, som kræver to hænder.

”Det bedste ved at bo her er, at jeg får den hjælp, som jeg har brug for, og så er huset særligt indrettet til synshandicappede. Det er nemt at komme omkring, og det er klart en fordel, at der ikke står ting i vejen på gangene, som man kan støde ind i, siger Bjarne.

Portræt af beboer Bjarne Birkedal Bryde
Copyright Caroline Larsen

Indvielsen af Solgaven i Valby blev således fejret med maner til glæde for alle beboerne, som nød godt af maden og den festlige stemning. De glæder sig til mange hyggelige stunder fremover i deres nye hjem. Sundheds- og omsorgsborgmesteren slutter sin tale af med at sammenligne indvielsen af Solgaven med VM 1992.    

”I 1992 blev Danmark som bekendt europamestre i fodbold, og vi husker nok alle sammen billederne af den fyldte rådhusplads og de glade fodboldspillere på balkonen. I dag er Rådhuspladsen udskiftet med Valby, landstræneren Ricardo er skiftet ud med forstanderen Ulla, og deltagerne er nok lidt mindre berusede, end de var på Rådhuspladsen i 1992. Men i dag er vi igen de bedste i Europa. Nu som europamestre i plejehjem for ældre med synshandicap. Tillykke med det”, siger Sisse Marie Welling, inden beboerne bryder ud i applaus.