Øjenfonden uddeler 1,6 millioner kroner til ny forskning

Mandag i denne uge uddelte Øjenfonden 1,6 millioner kroner til ny dansk øjenforskning. I alt modtog seks forskere midler til projekter, der skal skabe ny viden på øjenområdet.

Formand for Sundhedsudvalget, Karin Friis Bach, tog hul på prisoverrækkelsen med en tale, der satte fokus på behovet for forebyggende forskning og roste i den forbindelse Dansk Blindesamfunds engagement på området: 

”Hver dag er der en dansker, der får en alvorlig synsnedsættelse. Jeg vil gerne rose Dansk Blindesamfund for at udfordre blindhed og bidrage til at forebygge synstab,” sagde Karin Friis Bach.

Seks stolte prismodtagere
Landsformand i Dansk Blindesamfund, Thorkild Olesen, og Hanne Jensen, overlæge, dr. med. ved Kennedy Centret, overrakte herefter forskningsmidlerne til dagens seks prismodtagere.

Først var det Moug Al-Bakri, der modtog 400.000 kroner til et projekt, som skal kaste lys over, hvordan behandlingen af medfødt grå stær optimeres samt, hvordan indsatsen omkring familierne styrkes, således at børnene og deres familier er sikret det bedst mulige forløb med det bedst mulige operationsudbytte.

Herefter fik Sofie Beier Graabæk overrakt 360.000 kroner til et projekt, der skal afdække den bedst mulige typografiske opsætning til svagsynede, så det bliver lettere at læse. Det projekt vender vi tilbage til.  

Christina Eckmann-Hansen modtog 100.000 kroner til et projekt om synsnervesvind og mulighederne for at forebygge svagsyn som følge af dette.

Thomas R.J. Forshaw fik overrakt 200.000 kroner til et projekt, der skal undersøge, om det er muligt at forudsige effekten af grå stær-operation hos patienter med AMD ved hjælp af undersøgelser, der måler nethindefunktion.

Miriam Kolko fik 300.000 kroner til forskning i indholdet og udformningen af nogle af de mest anvendte øjendråber mod grøn stær og deres tilgængelige kopiprodukter på det danske marked. Studiet, som vi også vender tilbage til, skal sikre en bedre patientrådgivning.

Sluttelig fik Anders Hvid-Hansen 265.000 kroner til et projekt om nærsynethed og en afdækning af, hvorvidt en lav dosis atropin kan mindske progressionsraten af nærsynethed hos danske børn.

Ny viden om typografi og kopiprodukter
Efter prisoverrækkelsen fortalte to af modtagerne mere om deres forskningsprojekter. 

Sofie Beier Graabæk, som er tilknyttet Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, skal over de næste år arbejde med at isolere typografiske elementer for at udlede effekten af forskellige opsætninger. Hensigten er at komme nærmere en typografisk opsætning, som er mere letlæselig for svagsynede.

For at illustrere arbejdet viste Sofie Beier Graabæk eksempler på tekst med forskellig spaltebredde, vægt og linjeafstand. 

Som noget særligt kombinerer projektet fagligheder inden for design, oftalmologi og psykologi. Det tværfaglige perspektiv kan medvirke til at skabe et mere samlet resultat, som tager højde for de blinde vinkler, de enkelte forskningsområder kan have. 

Overlæge og lektor Miriam Kolko var den anden prismodtager, som fortalte mere om sit projekt. Hendes forskning skal undersøge indholdet og udformningen af de mest anvendte øjendråber mod grøn stær og deres tilgængelige kopiprodukter på det danske marked.

Grøn stær er den hyppigst forekommende gensygdom, der ikke kan kureres. Et tydeligt eksempel på problemets størrelse er, at der i 2012 var mere end 120.000 mennesker i behandling for grøn stær.

”De seneste syv år har kopiøjendråber overtaget størstedelen af markedet. Der er som sådan ikke noget i vejen med kopiprodukter, da de fx giver mulighed for at købe billigere medicin, men vi skal være opmærksomme på, hvordan kopiprodukterne adskiller sig fra originalproduktet,” fortalte Miriam Kolko.

Forskningsprojektet skal blandt andet undersøge mængden af aktivt stof, som kommer ud af de forskellige kopiprodukter samt forskellen på konserveringsmidlerne i produkterne.

Konserveringsmidlerne påvirker med tiden øjets overflade og er derfor et af de områder, forskerne har fokus på.

Vi glæder os til at følge, hvordan Øjenfondens uddeling af 1,6 millioner kroner til de seks projekter vil skabe ny viden på området over de kommende år. Du kan også besøge Øjenfondens side her og få mere viden om fondens arbejde og de projekter, fonden støtter.