Prikker der gør en verden til forskel

I 2018 vedtog FN at fejre Louis Brailles fødselsdag den 4. januar. For mange er det bare endnu en af FN's utallige mærkedage, men for blinde og svagsynede verden over betyder det, at vi hvert år får sat fokus på vigtigheden af punktskrift, som er blindes skriftsprog.

Skønt Louis Braille opfandt punktskriften i 1825, gik der mange år efter hans død, før punktskrift blev alment accepteret på datidens uddannelsesinstitutioner for blinde og svagsynede. I Danmark blev punktskrift først introduceret i 1890, 38 år efter Louis Brailles tidlige død.

Louis Braille var kun 15 år, da han blev inspireret til at opfinde det system af 6 prikker i 2 kolonner med 3 prikker i hver kolonne, der udgør fundamentet i punktskrift.

"Det, at vi hvert år fejrer Louis Braille, mener jeg, er en vigtig mulighed for at sætte fokus på, hvad punktskriften betyder for blinde og stærkt svagsynede", siger Jesper Holten, forretningsudvalgsmedlem i Dansk Blindesamfund med ansvar for tilgængelighed. 

Jesper Holten læser punktskrift på sit kontor med punktdisplay
Copyright Tom Mckenzie

Uanset om du stifter bekendtskab med punktskrift, når du starter i skolen, eller først får undervisning i punktskrift i en sen alder, spiller punktskrift en vigtig og helt nødvendig rolle. Det gør det nemlig muligt for blinde og stærkt svagsynede at have et skriftsprog. Det at kunne skrive og læse tekst, se hvordan ord staves, få en ide om hvordan en side er opbygget og struktureret har en uvurderlig betydning.

"Talesyntese og indlæste bøger har helt klart sin berettigelse og brug, men det er vigtigt, at det talte ord understøttes af det skrevne. Især for blinde og stærkt svagsynede børn og unge er der brug for, at de tilegner sig de nødvendige erfaringer og kompetencer, der kun kan opnås ved kendskabet til et skriftsprog", forklarer Jesper Holten og fortsætter: 

"Derfor arbejder vi i Dansk Blindesamfund for, at punktskrift bliver anerkendt som officielt skriftsprog i Danmark, og at der arbejdes på, at punktskrift bliver mere udbredt i det offentlige rum. Ikke kun i elevatorer eller på DSB's toiletdøre i intercitytogene, men generelt i offentlige bygninger, på hoteldøre, som markering af pladser i tog og fly og alle andre steder, hvor det at give skriftlige beskeder til offentligheden er vigtigt". 

Ved at udbrede punktskrift i det offentlige rum og anerkende de ophøjede prikker som blindes skriftsprog, er det Jesper Holtens håb, at punktskriften bliver mere levende, nærværende og vedkommende for børn, unge og voksne blinde og stærkt svagsynede. 

Havde Louis Braille ikke opfundet punktskriften, havde tilegnelsen af et skriftsprog for blinde været endnu mere udfordrende, end tilfældet er i dag. Derfor, lad os fejre Louis Brailles fødselsdag ved, at vi alle læser blot en smule mere punktskrift.