Regeringens stort anlagte udspil løser ikke problemerne for blinde og svagsynede

Dansk Blindesamfund er dybt skuffet over regeringens udspil på handicapområdet. Udspillet ændrer ikke grundlæggende ved vilkårene for blinde og svagsynede.

De seneste to år har regeringen arbejdet med sin evaluering af det specialiserede socialområde, der skulle danne grundlag for omfattende og markante forandringer for hele handicapområdet i al almindelighed og for det enkelte menneske i særdeleshed. Efter mange måneders venten er evalueringen endelig blevet offentliggjort, og resultatet er forbavsende tyndt. Samtidig er ambitionerne i regeringens udspil skuffende lave, og de lever slet ikke op til de forventninger, der de seneste to år er blevet bygget op.

Landsformand i Dansk Blindesamfund Ask Abildgaard er ærgerlig over evalueringens resultater såvel som regeringens udspil. Dansk Blindesamfund har taget del i arbejdet med evalueringen og påpeget, at kvaliteten i den støtte og rehabilitering, blinde og svagsynede får, svinger voldsomt fra kommune til kommune. Efter Dansk Blindesamfunds opfattelse tænker kommunerne mere i økonomi end i relevante synsfaglige tilbud, og det ændrer regeringens udspil ikke grundlæggende på. Med det system, som regeringen foreslår, vil eksperternes anbefalinger fortsat kun være vejledende.

"Alle 98 kommuner har ikke en højtspecialiseret viden om relevant rehabilitering til synshandicappede. Udgangspunktet for evalueringen var blandt andet at finde ud af, om kommunerne var de bedste til at løse opgaven. Efter vores vurdering kan landets kommuner ikke have tilstrækkelig faglig ekspertise om så lille en handicapgruppe som blinde og svagsynede. Vi mener, at store dele af synshandicapområdet med fordel kan flyttes til regionerne, men en sådan opgaveflytning tager regeringens udspil overhovedet ikke fat på", siger Ask Abildgaard og fortsætter:

"Med evalueringen og regeringens skuffende udspil forpasser man muligheden for at gribe fat om nældens rod, og det er nedslående". 

Regeringen vil nu indkalde til forhandlinger, og Dansk Blindesamfund appellerer indtrængende til politikerne om at tænke i mærkbare løsninger. På synsområdet vil det være klogt at lade regionerne overtage udredning og visitering af borgere med et synshandicap. Og de skal forpligtes på nationale standarder, så vi som samfund sikrer, at blinde og svagsynede får relevant hjælp og støtte baseret på den bedste, højtspecialiserede viden.

"Vi ønsker en struktur, hvor de økonomiske incitamenter til at reducere i kvaliteten eller til at undlade at indhente synsfaglig viden i sagsbehandlingen minimeres. Vi ønsker en struktur, hvor det er et krav, at sager udredes i et synsfagligt miljø. Det kunne passende ske regionalt baseret på national viden", siger Ask Abildgaard.

Siden strukturreformen i 2007 har kvaliteten på synsområdet desværre taget et markant dyk, efter at kommunerne overtog rehabiliteringsopgaven fra amterne. Det er Rigsrevisionens nylige kritik af forvaltningen af handicapområdet samt ministeriets tilsyn et tydeligt bevis på. Men politikerne kan stadig nå at tage livtag med nutidens kludetæppe af tilfældige løsninger, som mange blinde og svagsynede farer vild i. Dansk Blindesamfund mener, at det er på tide, at man finder de gode løsninger og sikrer, at mennesker med et synshandicap får den rigtige og bedste hjælp og støtte, første gang de mødes af systemet.