To århusianske sygeplejersker modtager Bagger-Sørensen Fondens Påskønnelsespris

To sygeplejersker fra Aarhus Universitetshospital er netop blevet hædret med Bagger-Sørensen Fondens Påskønnelsespris på 25.000 kr. for deres engagerede og utrættelige arbejde med at skabe et solidt fundament for Synslinjen, hvor man kan få råd og vejledning om livet med et synshandicap.

Hos Synslinjen og Dansk Blindesamfund var der ingen tvivl om, at netop Signe Marie Mygdal Jørgensen og Maiken Wethelund Jepsen skulle indstilles til Bagger-Sørensen Fondens Påskønnelsespris, da vi fik mulighed for det i foråret.

To glade øjensygeplejersker med diplom og blomster i hånden
Copyright Bagger-Sørensen Fonden

”Signe og Maiken har været helt afgørende for, at Synslinjen er kommet så godt i gang og er blevet en naturlig og vigtig del af øjenafdelingerne. Det er fuldt fortjent, at de har fået Påskønnelsesprisen,” siger Helle Kaas Schmidt, projektleder på Synslinjen.  

Synslinjen er en telefonlinje under Dansk Blindesamfund, hvor mennesker, der oplever et alvorligt synstab og deres pårørende kan tale med en rådgiver, som selv er blind eller stærkt svagsynet og derfor ved, hvor store konsekvenser det har at miste synet. Hos Synslinjen er der tid til at lytte og der bliver givet støtte og vejledning i, hvordan man kan komme videre med livet, når man oplever et synstab. Der er plads til at fælde en tåre og tale åbent om, hvor fortvivlende livet med et synshandicap kan se ud. Alle samtaler bliver dog afsluttet med håb og forståelse for fremtiden med et synshandicap.

”Der har manglet et tilbud til dem, der bliver afsluttet hos øjenlægen med en alvorlig synsnedsættelse,” fortæller Helle Kaas Schmidt og fortsætter: ”Både Signe og Maiken har et stort hjerte for deres patienter og har derfor lynhurtigt kunnet se, hvor stor en forskel Synslinjen kan gøre for nyblinde. Derfor har de også lagt utrolig mange kræfter i at udbrede kendskabet til Synslinjen på de øvrige Øjenafdelinger i landet. Derudover har de begge et fantastisk godt humør og en god energi, så vi har altid nogle gode og hyggelige møder i Synslinjen, når de er med.”

Bagger-Sørensen Fondens Påskønnelsespris

Påskønnelsesprisen gives til plejepersonale, terapeuter, diætister og frivillige i patientforeninger m.fl., som ud over deres lønnede arbejde gør en helt særlig indsats for sygdomsramte og deres pårørende. Påskønnelsesprisen går i år til sygeplejerske Signe Marie Mygdal Jørgensen og sygeplejerske Maiken Wethelund Jepsen, som begge er ansat på Aarhus Universitetshospital.

Fonden skriver i deres begrundelse for tildelingen: ”De hædres som ildsjæle for sammen med Dansk Blindesamfund at etablere og drive ’Synslinjen’ – et græsrodsprojekt, som imødekommer og opfylder et informativt, vejledende og trøstende behov hos mennesker, der mister synet og ligeså vigtigt hos deres fortvivlede pårørende.