Vi blev ikke inviteret med til beskæftigelsesfesten

Af Diana Stentoft, næstformand. Udgivet i Dansk Blindesamfunds medlemsblad nr. 5, 2024.

Næstformand Diana Stentoft

Når man læser nyheder, er der for tiden en del overskrifter, hvor politikere og eksperter jubler over den meget høje beskæftigelse. Der er godt gang i hjulene, og vi er i hvert fald - på papiret - alle inviteret med til festen. Men det er for blinde og svagsynede så også bare på papiret, vi er med til fest. Nye tal viser nemlig, at bare ca. 32 procent af medlemmer af Dansk Blindesamfund i alderen 20 – 64 år har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan være alt fra at arbejde få timer om måneden til fuldtidsbeskæftigelse. I befolkningen som helhed er det tilsvarende tal 77%. Med de nye tal kan vi konstatere, at mens flere og flere danskere finder vej til beskæftigelse, er der sket meget lidt i vores gruppe, og der er fortsat meget lang vej til et samfund, hvor vi reelt kan sige, at vi som blinde og svagsynede er inkluderet på arbejdsmarkedet.

Der findes ikke en enkel løsning på problemet, men derimod findes der en række tiltag, der samlet set kunne ændre situationen. Det vigtigste er, at flere med et synshandicap får en uddannelse, for i dag er der mange, som ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse efter folkeskolen.

Vi har brug for et samfund, hvor fokus er på, hvad det enkelte menneske kan og i mindre grad på, om man lige nøjagtig løser opgaven akkurat som alle andre. Det er ikke vigtigt, om man læser et dokument med skærmlæser eller med øjnene. Det vigtige må være, at man læser dokumentet. Der er derfor brug for ændrede holdninger og færre fordomme om, hvad man kan og ikke kan som blind eller svagsynet. Der er brug for, at man som arbejdsgiver søger viden og indsigt i stedet for bare at lukke øjnene og konstatere, at man ikke kan læse, gå på trapper eller vide, hvem man taler med.

Sideløbende med, at fordommene om blinde og svagsynede skal ryddes af vejen, har vi også brug for, at der fra samfundets side stilles meget højere krav om, at vi alle kan være med - også digitalt. Da vi i 2021 spurgte blinde og svagsynede i beskæftigelse til, hvordan digitaliseringen påvirker arbejdslivet, svarede mange, at manglende tilgængelighed og adgang til virksomhedernes systemer betyder, at man er mindre effektiv. Mange svarede også, at de har behov for løbende at udvikle nye færdigheder, hvis de skal blive ved med at passe deres job. Heldigvis kommer der mere og mere lovgivning, der stiller krav om, at digitale løsninger også skal kunne bruges med et synshandicap, men vi er meget langt fra målet, og vi har medlemmer, der i dag falder ud af arbejdsmarkedet, fordi digitale løsninger ikke er gjort tilgængelige. Det er rigtig skidt for den enkelte men også samfundsmæssigt dumt at udelukke gode og kvalificerede ansøgere på grund af manglende tilgængelighed.

For dem, der i dag er i beskæftigelse og har et synshandicap, modtager mange støtte efter lov om kompensation til handicappede i erhverv. Det er en gammel lovgivning fra starten af 1990’erne, og den trænger til en gennemgribende revision, så den bliver tidssvarende. Det er eksempelvis ikke muligt i dag at modtage personlig assistance, når man er jobsøgende. Det gør det rigtig svært for mange med et synshandicap at være aktivt jobsøgende. Derudover kan det også være svært at få bevilliget kurser og mulighed for at få nye færdigheder, når man først er i job. Der er behov for en lovgivning, der i langt højere grad giver mulighed for at tilpasse støtten til den enkeltes behov og til den konkrete arbejdssituation.

Der er brug for en gentænkning af den støtte, vi kan modtage som blinde og svagsynede, hvis flere skal finde vej til og forblive på arbejdsmarkedet. Det kan se dystert ud, men jeg har fortsat tro på, at der også er beskæftigelse til os. Det har jeg blandt andet, fordi vi heldigvis også i disse år ser mange unge med et synshandicap tage initiativer til at skabe gode og spændende arbejdsliv. De seneste år er en del sprunget ud som iværksættere, mens andre søger mod alternative muligheder for at få erfaring og vise, at de både kan og vil være med til beskæftigelsesfesten. I Dansk Blindesamfund fortsætter vi arbejdet for bedre vilkår for blinde og svagsynede, der ønsker at være en del af arbejdsmarkedet og for at skabe opmærksomhed om alle de jobfunktioner og fagligheder, hvor blinde og svagsynede allerede bidrager.