Vi står foran en alvorlig skillevej i dansk socialpolitik

Dansk Blindesamfund og 37 andre organisationer har skrevet under på et åbent brev til regeringsledelsen, hvor vi kritiserer anbefalinger fra Tranæs-udvalget. Vi har brug for fokus på mennesker frem for økonomi i dansk socialpolitik

Anny viser sin blindestok frem

Vi står foran en alvorlig skillevej i dansk socialpolitik. De næste uger og måneder bliver afgørende for, om vi kommer til at gå i den rigtige retning.

De fleste danskere vil i løbet af livet mærke modgang, stå over for svære udfordringer og få brug for samfundets støtte. Det kan være livskriser, hvor man havner i for eksempel et misbrug eller et voldeligt ægteskab. Eller man får et handicap efter en ulykke eller bliver forælder til et barn med handicap.

Derfor har vi opbygget et velfærdssamfund, hvor målet er at tage hånd om de mennesker, hvor livet tager en svær drejning.

Det såkaldte Tranæs-udvalg har netop offentliggjort sine forslag til, hvordan man kan styre økonomien på socialområdet mere. En lang rapport med 19 anbefalinger. Helt overordnet set er udvalgets fokus på én ting, nemlig økonomien og økonomisk styring. Udvalget lægger op til at bremse udgifterne på socialområdet, men det er uden blik for de pressede rammer socialrådgivere, SOSU’ere, socialpædagoger og andre ansatte kæmper med i deres arbejde med at give den rigtige hjælp til mennesker i sårbare livssituationer.

Det er bekymrende og uambitiøst at starte dialogen om, hvordan vi skaber et bedre socialområde med udgangspunkt i at drøfte økonomien. Misforstå os ikke – selvfølgelig er økonomi en faktor som på alle andre områder også. Men vi skal starte et helt andet sted.

Vi skal have fokus på, hvordan vi skaber gode liv og ordentlige vilkår for mennesker med handicap, for udsatte børn og voksne. Vi skal have fokus på kvalitet. Vi skal have fokus på fagligheden. Det må komme først. Så vores største bekymring ved udvalgets forslag er, at prioriteringen er grundlæggende forkert.

Vi ser allerede voksende problemer på socialområdet. Det er unge med handicap, der er spærret inde i eget hjem og kun får 15 timers støtte om måneden til at komme ud. Det er kvinder og børn, der er udsat for vold i hjemmet og ikke kan få tilstrækkelig hjælp til at komme videre.

Det er mennesker i hjemløshed, der mangler hjælp til sit misbrug og psykiske problemer samt børn, unge og familier i udsatte positioner, der ikke få den rette støtte. Der er talrige eksempler på, at der er brug for at have mere fokus på kvalitet og faglighed.

Underskriverne af dette debatindlæg kæmper hver dag for, at vi har et lige og trygt Danmark. Vi mener, at pengene skal bruges bedst muligt. Men det konstante fokus på økonomi frem for borgernes behov vil være mere skadeligt end gavnligt på den lange bane. 

Det kan også sætte gang i en negativ dominoeffekt, hvor flere vil få større og mere komplekse sociale problemer på grund af manglende hjælp. Det vil herefter gribe ind flere steder i livet. Vi frygter, at flere for eksempel ender uden en uddannelse og falder uden for arbejdsmarkedet, fordi det er udelukket at få den nødvendige støtte til dem selv eller deres barn.

Tranæs-udvalget har nu fremlagt sit arbejde. Nu er det regeringens tur til at tage stilling. Politik handler om at sætte en retning og træffe nogle valg. Derfor håber og tror vi selvfølgelig på, at regeringen vægter tillid til borgere og et socialt sikkerhedsnet højest.

Vi håber, at regeringen vil trække socialpolitikken i en bedre retning. At regeringen vil stå bag strukturelle ændringer, der skaber bedre sammenhæng på tværs af sektorer med borgernes behov som udgangspunkt. At den prioriterer forebyggelse, rehabilitering, viden og kompenserende indsatser og hermed give flere mulighed for at kunne deltage i vores samfund.

Man er som regering ikke forpligtet til at lytte til forslag fra et udvalg. Men man er forpligtet til at tage hånd om de mennesker, hvor livet taget en svær drejning. Det håber vi, at regeringen er enig med os i.

Indlægget er underskrevet af: ADHD-foreningen, direktør, Camilla Louise Ganzhorn. Autismeforeningen, formand, Karina Bundgaard. Bedre Psykiatri, generalsekretær, Jane Alrø Sørensen. Colitis-Crohn Foreningen, landsformand, Jakob Hansen. CP Danmark, landsformand, Pia Allerslev. Danmarks Bløderforening, formand, Jacob Bech Andersen. Dansk Blindesamfund, landsformand, Ask Løvbjerg Abildgaard. Dansk Cøliaki Forening, direktør, Dennis Nedergaard Larsen. Dansk Handicap Forbund, landsformand, Susanne Olsen. Dansk Landsforening for Hals og Mundhuleopererede, formand, Britt Prangsbøll. Dansk Socialrådgiverforening, næstforkvinde, Ditte Brøndum. Danske Døves Landsforbund, landsforperson, Lars Ahlburg. Danske Handicaporganisationer, formand, Thorkild Olesen. Epilepsiforeningen, landsformand, Lone Nørager Kristensen. Foreningen af døgn og dagtilbud for udsatte børn og unge (FADD), formand, Charlotte Møller Pedersen. Foreningen Danske DøvBlinde, formand, Jackie Lehmann Hansen. Gigtforeningen, direktør, Mette Bryde Lind. Hjernesagen, direktør, Birgitte Hysse Forchhammer. Hjerneskadeforeningen, direktør, Morten Lorentzen. Høreforeningen, landsformand, Majbritt Garbul Tobberup. Kirkens Korshær, chef, Jeanette Bauer. Lev, landsformand, Anni Sørensen. Leverforeningen, formand, Lone McClaugh. LOKK – Landsorganisationen af kvindekrisecentre, direktør, Laura Kirch Kirkegaard. LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud, direktør, Mads Roke Clausen. Muskelsvindfonden, formand, Simon Toftgaard Jespersen. Nyreforeningen, direktør, Michael Buksti. Parkinsonforeningen, direktør, Astrid Blom. PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen, formand, Janus Tarp. Psoriasisforeningen, direktør, Lars Werner. Sammenslutningen af Unge Med Handicap, formand, William Korte. Scleroseforeningen, adm. direktør, Klaus Høm. Selveje Danmark, branchedirektør, Jon Krog. SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed, formand, Mia Kristina Hansen. Sjældne Diagnoser, formand, Birthe Byskov Holm. Socialt Lederforum, direktør, Bo Mollerup. Stomiforeningen COPA, landsformand, Henning Granslev. WeShelter, direktør, Ole Abildgaard Mikkelsen.