Førerhunde i det offentlige rum

En førerhund er et vigtigt hjælpemiddel for blinde og stærkt svagsynede, så derfor må de gerne komme med i butikker og restauranter for at hjælpe brugeren.

Førerhundeinstruktør går med førerhunden Sigurd iført førerhundebøjle på en gågade

Førerhunde i følgeskab med deres bruger har adgang til offentlige steder, der normalt er forbudt for familiehunde. Derfor giver det ingen påtaler, hvis en butiksejer giver tilladelse til, at førerhunde må medbringes i butikker eller restauranter. Dansk Blindesamfunds førerhunde kendes på deres førerhundebøjle med orange dække og mærkatet af manden med den hvide stok, som signalerer, at førerhunden er på arbejde.

Førerhunde er specialtrænede og løber derfor ikke rundt og sviner, da de er trænet til at holde sig i ro og passe deres arbejde med at føre deres bruger sikkert omkring. Førerhunde er også særligt opdraget til at holde sig tæt på deres bruger, så de ikke kommer i kontakt med udstillede varer eller fødevarer. På en restaurant ligger de stille under brugerens stol.

Se videoen: Førerhunde gør en forskel – hver dag

Førerhunde er opdraget til at forholde sig i ro og til at holde sig tæt på brugeren, så derfor må de medbringes i alle fødevarebutikker og restauranter for at hjælpe brugeren sikkert omkring.

Førerhundebeviset

Alle førerhundebrugere i Dansk Blindesamfund er udstyret med et førerhundebevis. Førerhundebeviset er udviklet, så førerhundebrugere kan vise det til butiks- og restaurantpersonale, hvis der skulle opstå problemer, når brugerne ønsker at tage deres hund med indenfor.

Som butiks- og restaurantejer fungerer førerhundebeviset som sikkerhed i forhold til at give førerhunde adgang uden at risikere sure smileys fra Fødevarestyrelsen.

Førerhundebeviset med teksten: Taxier, fødevarebutikker og restauranter har tilladelse til at give førerhunde adgang.

Førerhunde i taxier

Førerhunden er også velkommen i taxier, hvor den normalt sidder mellem førerhundebrugerens ben. Det er ikke tilladt at opkræve betaling for førerhunde. Kombinationen af taxi og førerhund giver en enestående fleksibilitet for mennesker med synshandicap. 

Hvad siger loven om førerhunde i det offentlige rum?

Det er butiksindehaveren eller restauratøren, der bestemmer, om førerhunde er velkomne i butikken eller restauranten. Myndighederne har dog slået fast, at der ikke er nogen hygiejnemæssige grunde til at afvise en førerhund.

Det kan være i strid med loven om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap at afvise en blind eller stærkt svagsynet med sin førerhund på eksempelvis restauranter, i butikker og i taxier. Kontakt derfor gerne Førerhundeordningen for at få vurderet, om afvisningen kan være en sag for Ligebehandlingsnævnet.

Førerhunde på arbejde

Når du møder en førerhund med bøjle på, er den på arbejde. Det betyder, at den koncentrerer sig om at lytte til sin bruger og føre vedkommende trygt omkring. Derfor må du ikke henvende dig, klappe den eller tage øjenkontakt.

Møder du en blind person med førerhund, mens du lufter din egen hund, så hold den i kort snor, så førerhunden ikke bliver forstyrret i sit arbejde.

Når bøjlen er taget af, har førerhunden fri og opfører sig ligesom en almindelig familiehund. Det er alligevel en god idé at spørge brugeren først, inden du klapper eller siger noget til hunden.

Se videoen: Når du møder en førerhund

Se videoen og få gode råd til, hvordan du bedst omgås en førerhund på arbejde