Sådan får du førerhund

En førerhund er et hjælpemiddel, og du skal derfor ansøge om førerhund hos din kommune. Dansk Blindesamfund vejleder dig under hele forløbet og finder det rette match mellem førerhund og bruger.

Portræt af liggende Ghita på fortov iført bøjle

Når du første gang ønsker at få en førerhund eller undersøge mulighederne nærmere, skal du kontakte Førerhundeordningen eller din lokale konsulent i Dansk Blindesamfund. Gennem denne første kontakt bliver du orienteret om kriterierne for ansøgning af førerhund, hjemmebesøg og din deltagelse i et ansøgerkursus. En forhåndsaftale om et muligt kursustidspunkt bliver præciseret, og du bliver skrevet op til deltagelse på et ansøgerkursus.

For at få gavn af en førerhund skal synet være så dårligt, at du er praktisk blind – det betyder, at du ikke kan eller har vanskeligt ved at færdes ved hjælp af synet.

Alle, der søger om en førerhund, får et hjemmebesøg af en førerhundeinstruktør. Hjemmebesøget er første step på rejsen mod at få en førerhund, der gør en vigtig forskel i din hverdag. Hjemmebesøget skal sikre, at du er klar til at tage vare på en førerhund, og besøget er vigtigt for, at Førerhundeordningen kan udplacere en førerhund, der passer til dine ønsker og behov i hverdagen. Hjemmebesøget er både til gavn for den garvede førerhundebruger, den helt nye ansøger og for Førerhundeordningen. Det skaber en god og åben dialog om ansøgerens behov, særlige ønsker og indstilling til en førerhund.

Ansøgerkursus

Når du første gang ansøger om førerhund, opfordres du til at deltage i et ansøgerkursus. Kurset tilbydes som et led i Førerhundeordningens vurdering af, hvorvidt en førerhund er det rette hjælpemiddel til dig. På kurset får du viden om, hvordan det er at have førerhund i praksis, og du får mulighed for at afprøve, om dine egne forventninger er realistiske. Kurset indeholder prøveture med førerhunde, gruppesamtaler om at være førerhundebruger samt faglige oplæg om hundens adfærd og træningsprincipper. Endelig får du som ansøger en individuel samtale med førerhundekonsulenten og den blindefaglige konsulent, som i fællesskab med dig klarlægger, om du kan få gavn af en førerhund.

Hvis du bevilliges en førerhund, har det stor indflydelse på både din egen og din families fremtid, så derfor har du mulighed for at invitere din ægtefælle, en forælder eller en anden pårørende med på kurset. Der er altid arrangeret særskilte gruppesamtaler for pårørende. Dansk Blindesamfund betaler opholds- og undervisningsudgifter, da kurset er en vigtig forudsætning for at kunne give en korrekt individuel vurdering.

Ansøgerkurset er det sidste led i Førerhundeordningens vurdering af, hvorvidt du som førstegangsansøger er egnet til at bruge førerhund som hjælpemiddel. Men det er også en mulighed for dig i forhold til at vurdere, om en førerhund er det rette for dig.

Ansøgning til kommunen

Når det er endeligt afgjort, at en førerhund kan gøre en forskel for dig, udarbejder den blindefaglige konsulent i samarbejde med regionskonsulenterne i Dansk Blindesamfund en ansøgning, som sendes til din bopælskommune. Du skal som ansøger underskrive et hjælpemiddelskema, eftersom en førerhund bevilliges som et personligt hjælpemiddel. Disse ansøgningsskemaer ligger som standard i de enkelte kommuner og skal udfyldes med personlige oplysninger om grundlaget for hjælpemiddelansøgningen.

Førerhundeordningen sørger for at rekvirere hjælpemiddelskemaet og sørger ligeledes for at udfylde skemaet med de relevante oplysninger. Når du har underskrevet det tilsendte skema, skal det sendes retur til Førerhundeordningen, hvor det bliver vedlagt som bilag til Førerhundeordningens skriftlige anbefaling og ansøgning til kommunen. I selve anbefalingen beskrives dit behov for førerhund samt Førerhundeordningens vurderingsgrundlag. Når anbefalingen sendes til kommunen, får du en kopi, så du har dokumentation for sagsgangen.

Nu er der bare tilbage at afvente svar fra kommunen. Ventetiden varierer meget fra kommune til kommune. Kommunen er forpligtet til at sende bevillingsskrivelsen direkte til dig med en kopi til Førerhundeordningen.

Førerhundekonsulenten underrettes om den indgåede bevilling og begynder herefter at tage dig i betragtning til en af de hunde, der er under træning. Det er vigtigt at finde en førerhund, som matcher dine specifikke behov og ønsker. Ventetiden på en ny hund afhænger derfor af, om den rette hund er klar til den rette person.