Psykologbistand

Dansk Blindesamfund tilbyder psykologsamtaler til medlemmer og aktivitetsmedlemmer over 18 år samt deres pårørende, hvis de er i krise eller sorg over deres synshandicap eller synstab.

Når du mister synet, sætter det gang i et væld af følelser, som påvirker både krop og psyke, så derfor kan det være rart at dele sine tanker med en professionel psykolog. Det gælder både, hvis du har været synshandicappet hele livet, mister synet pludseligt, eller synet gradvist ændrer sig.

Vores psykolog tilbyder støttende og rådgivende telefonsamtaler om emner, som relaterer sig til dit synshandicap og udfordringer i din hverdag som følge heraf. Det kan for eksempel være, hvis du:

  • har svært ved at acceptere dit synshandicap og oplever, at det påvirker dit selvværd og dit selvbillede,
  • er i krise eller sorg i forbindelse med dit synstab,
  • oplever angst og bekymringer omkring dit synstab, og hvordan du håndterer din hverdag med nedsat syn,
  • føler dig ensom eller isoleret,
  • oplever udfordringer i familien eller parforholdet i relation til dit synshandicap,
  • føler dig deprimeret og trist og har svært ved at finde energi til noget,
  • har oplevet mobning som barn eller voksen grundet dit synshandicap, og det stadig påvirker dit almene velbefindende og/eller
  • ønsker støtte til, hvordan du håndterer følelsesmæssige udfordringer omkring dit synshandicap i relation til uddannelse og beskæftigelse.

Praktiske oplysninger

Når én tæt på mister synet, kan der også dukke sorg og savn op hos den pårørende. Derfor har nære pårørende også mulighed for en til to støttende samtaler over telefon om at have synshandicap tæt inde på livet.

Du kan blive henvist til en psykologsamtale af din regionskonsulent, lokale konsulent, førerhundeordningen eller Synslinjen.

Du kan også møde psykologen, hvis du deltager på et af følgende kurser, der udbydes af Dansk Blindesamfund: “Det gode liv med synstab”, “Synstab – få følelserne med” og “Ind i fællesskabet”.

Relateret indhold

Synstab sætter dybe spor i hverdagen

Læs artiklen, hvor psykolog Mette List Elhøj forklarer nogle af de reaktioner og udfordringer, du kan opleve, når synet svigter.

Mette List sidder på bænk udenfor og kigger eftertænksomt ud i det fjerne