Om Synslinjen

Synslinjen er et telefonisk rådgivningstilbud, der er organiseret under rehabiliteringsafdelingen i Dansk Blindesamfund. Rådgiverne på Synslinjen har selv synsnedsættelser og bruger egne erfaringer og viden, de har opnået gennem et liv med et synshandicap, når de arbejder frivilligt på Synslinjen.

Synslinjen ønsker at støtte både dig, som selv har oplevet synstab og dig, der er tæt på et menneske, som oplever, at synet svigter. Fagpersoner er også velkomne til at ringe og få råd og sparring.

Rådgiverne sidder klar til at lytte og kan give dig inspiration til, hvordan du selv kan komme godt videre. Vi kan også give dig idéer til, hvordan du bedst kan støtte din pårørende eller gode ven, der oplever et synstab.

Når du ringer til Synslinjen, vil du komme til at tale med en frivillig rådgiver, der har en forståelse for din situation og har god tid til at lytte til dig. For at blive frivillig rådgiver for Synslinjen skal man have et synshandicap. Vi sammensætter rådgivergruppen, så den repræsenterer bredt i forhold til alder, køn og erfaring.

Sammen med rådgiveren finder du ud af, om du eventuelt har brug for at blive henvist til konsulentordningen eller andre, der kan hjælpe dig videre.

Michael manglede selv et godt råd

Det var et kæmpe chok for 50-årige Michael Lind, da han mistede synet efter flere nethindeløsninger og ikke anede, hvad han skulle gøre. Mød Michael, der fik idéen til Synslinjen.

Synslinjen er til stede på øjenafdelinger

På en af landets større øjenafdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense og Rigshospitalet Glostrup er det muligt at blive mødt af en frivillig rådgiver fra Synslinjen. Rådgiveren kan informere dig om Synslinjen og eventuelt give dig en folder med et telefonnummer, så du kan ringe til os, hvis du har brug for et lyttende øre.

Læs brochure fra Synslinjen

Synslinjen har skrevet en brochure om, hvad de kan tilbyde af hjælp til blinde og stærkt svagsynede.