Blinde og svagsynede og køsystemer

Opdateret juni 2024

Hos DSB på udvalgte banegårde

Dansk Blindesamfund har en aftale med DSB, der udelukkende vedrører DSB’s tre tilbageværende salgssteder på hhv. Københavns Hovedbanegård, Aarhus Hovedbanegård og Odense Banegård.

For dig der er blind eller svagsynet gælder følgende regler:

  • Når du henvender dig i billetsalget på en af de ovenfor nævnte banegårde, skal du ikke trække et kundenummer.
  • Når en ekspedient bliver opmærksom på dig, skal ekspedienten straks drage omsorg for, at du bliver betjent.

På apoteket

Hovedparten af alle apoteker er akkrediterede via Den Danske Kvalitetsmodel, som dækker store dele af sundhedsvæsnet. Et af kvalitetskravene i modellen er, at apoteket har beskrevet, hvordan man imødekommer handicappede på apoteket.

Som blind eller stærkt svagsynet kan du derfor altid henvende dig til personalet uden at trække nummer, og drøfte hvordan apoteket kan hjælpe med det praktiske, både omkring selve ekspeditionen og behovet for særlig rådgivning om lægemidler og deres brug.