Gratis adgang til kulturlivet for ledsager

Opdateret juli 2023

Danske Handicaporganisationers ledsagekort kan fungere som dokumentation for, at du har behov for at medbringe en ledsager når du besøger forskellige former for kulturtilbud fx museer, forlystelsesparker, koncertsteder og teatre

Ledsagekortet, der udstedes af Danske Handicaporganisationers Brugerservice, giver dog ikke i sig selv ret til rabat eller fritagelse for entré for ledsageren. Det kræver, at der enten er indgået en aftale herom, eller at kulturudbyderen selv har truffet en beslutning om at yde en sådan rabat.

Handicaporganisationernes Brugerservice har udarbejdet en oversigt over de kulturinstitutioner, der giver gratis adgang eller rabat til ledsagere. Oversigten findes på deres hjemmeside under punktet ”Hvad er et ledsagekort?”

Med kortet er det i øvrigt også muligt – i lighed med Dansk Blindesamfunds medlemskort – at opnå rabat på alle bus- og togrejser hos selskaber, der udfører offentlig servicetrafik. Det drejer sig om følgende selskaber: NT, Midttrafik, Sydtrafik, FynBus, Movia, BAT, Arriva-tog, alle lokalbaner, DSB, DSB S-tog, DSB First samt Metroselskabet.

Både indehaver af ledsagekortet og en eventuel ledsager rejser på hver deres børnebillet.

Ordningen gælder kun ved køb af en enkeltbillet til børne-takst. Kortet kan ikke benyttes sammen med klippekort, månedskort eller andre rabatordninger.

Ledsagekortet giver desuden mulighed for at få assistance til ind- og udstigning af toget.

Du skal bestille assistancen senest 12 timer før rejsens start med DSB, Arriva, NT/NJ, MT/MJ (Holstebro-Skjern) eller Lokaltog (Roskilde-Køge).

Uanset hvilket af disse togselskaber, der benyttes, skal assistancen bestilles hos DSB.

Du kan bestille både assistance og billet ved at kontakte DSB Handicapservice døgnet rundt på telefon eller via deres hjemmeside.

Der er også mulighed for at få hjælp eller ekstra tid ved af- og påstigning. Kontakt Metroens stewards eller kontrolrummet ved brug af de gule opkaldspunkter i metrotogene og på perronerne (grøn INFO-knap og ved akut fare rød ALARM-knap).