Postforsendelser

Blindeforsendelser er adresserede forsendelser, som udelukkende indeholder kommunikationsmateriale til brug for blinde. Ved blindhed forstås en synsrest lig 6/60 eller mindre.

Opdateret juni 2024

Blindeforsendelser

Blindeforsendelser er adresserede forsendelser, som udelukkende indeholder kommunikationsmateriale til brug for blinde. Ved blindhed forstås en synsrest lig 6/60 eller mindre.

Blindeforsendelser må indeholde følgende:

  • relief- eller punktskrift, inkl. breve og klicheer, til brug for blinde
  • papir til fremstilling af blindskrift sendt fra eller til Nota eller Hjælpemiddelcentralen for Blinde og Svagsynede
  • materiale med lydoptagelser, der udelukkende er bestemt til brug for blinde, og som sendes fra eller til Nota eller institutioner og organisationer for blinde
  • USB-stik eller andet lydbaseret/digitaliseret materiale, der udveksles mellem blinde eller sendes som privat korrespondance fra blinde til seende 
  • blade, tidsskrifter og bøger indlæst, som skal sendes tilbage til udgiveren. Udgiveren skal enten være Nota, Instituttet for Blinde og Svagsynede i Hellerup, Synscenter Refnæs i Kalundborg, Dansk Blindesamfund og dets underafdelinger, Kristeligt arbejde blandt Blinde eller Kristeligt Lydbibliotek.

Mærkning og indlevering

Blindeforsendelser skal mærkes med en særlig etiket, der kan fås på fuldservice-posthuse eller bestilles via Post Nords hjemmeside

Blindeforsendelser kan lægges i postkassen, indleveres til et postbetjeningssted eller afleveres i landdistrikter til landpostbuddet efter samme regler som for adresserede breve.

Blindeforsendelser til udlandet skal sendes i en emballage, som giver god beskyttelse af indholdet, og som samtidig tillader hurtig og let undersøgelse af dette.

Erstatning

Erstatningsreglerne for adresserede breve gælder også for blindeforsendelser.

Udbringning af post til blinde og svagsynede

Som blind eller stærkt svagsynet har du mulighed for at søge om, at din post (breve og pakker) leveres til døren og ikke i postkassen eller brevkasseanlægget. Det står i postlovens § 9.

Du kan søge om dette hos Borgerservice i din bopælskommune eller ved at kontakte din lokale konsulent.

PostNord tilbyder desværre ikke længere gratis genudbringning af pakker, hvis disse er bestilt til hjemmelevering.

Der tilbydes dog gratis genudbringning af hent-selv pakker (collect), hvis modtager er tilmeldt ordningen ”Levering til døren”.

Permanent fritagelse fra digital post

Som blind eller stærkt svagsynet har du mulighed for at blive fritaget for Digital Post. Denne fritagelse er tidsubegrænset, og du kan til enhver tid tilmelde dig Digital Post igen, hvis du ønsker det. For at blive fritaget fra Digital Post fra det offentlige, skal du som udgangspunkt møde personligt op på dit lokale borgerservicekontor. Her skal du udfylde en blanket, hvor du skriver under på, at du lever op til mindst et af fritagelseskriterierne. Husk også at medbringe legitimation

Såfremt du ikke har mulighed for at møde personligt op på Borgerservice, kan der udstedes en fuldmagt til for eksempel et familiemedlem. Blanketten skal udfyldes og afleveres på Borgerservice.