Underskriftstempel

Som blind eller svagsynet har du mulighed for at anskaffe et underskriftstempel som gyldig underskrift ved alle retshandler, herunder underskrivelse af testamenter, kontrakter og lignende.

Underskriftstemplet kan du bestille gennem Dansk Blindesamfund ved at kontakte Medlemsservice.

Medlemsservice er klar til at hjælpe dig

Vær opmærksom på, at dette kun kan ske ved forudgående aftale.

Prisen på et stempel ligger på omkring 600 kr. og kan sendes hjem til din adresse.

Vær opmærksom på at dokumenter, der skal tinglyses, skal underskrives ved almindelig håndskrift. Den håndskrevne underskrift behøver ikke at være udført med genkendelige bogstaver; det kan være en streg, et kryds eller lignende, men den skal være udført personligt.