Konsulenter

Hos Dansk Blindesamfund er det konsulentordningen, der under mottoet "hjælp til selvhjælp" står klar, hvis du som blind eller stærkt svagsynet af den ene eller anden årsag har brug for enten rådgivning til at komme videre eller for konkret støtte i kontakten til det offentlige.

Konsulent viser, hvordan en daisy-afspiller virker. Foto: Helene BaggerKonsulenten kan hjælpe dig på vej

Der kan være mange gode grunde for dig til at kontakte din lokale konsulent eller regionskonsulent.

Det kan være, fordi du for eksempel er under uddannelse, i arbejde, på kontanthjælp eller arbejdsløshedsunderstøttelse.

Det kan for eksempel være, at du er førtids- eller folkepensionist, eller at du for nylig har mistet en stor del af dit syn for eksempel på grund af AMD og derfor har brug for at få noget at vide om det at få hverdagen til at fungere, når du ikke længere ser så godt.

Du kan måske have behov for hjælpemidler, viden om støttemuligheder via den sociale lovgivning m.m.

Du kan være sygemeldt fra dit nuværende arbejde på grund af et pludseligt synstab, eller måske står du i den situation, at du gerne vil have et arbejde, men ikke ved, hvordan du kommer videre.

Konsulentordningen kan ofte hjælpe dig videre, så tøv ikke med at tage kontakt. Det er gratis at bruge konsulentordningen

  • Konsulentordningen er for alle med et alvorligt synstab – du behøver ikke være medlem af Dansk Blindesamfund eller opfylde Dansk Blindesamfunds synskriterier.

Rådgivning og støtte

Konsulentordningen yder hjælp til selvhjælp, og det er helt afgørende for os, at problemerne løses i et tillidsfuldt samarbejde mellem dig, som har behov for rådgivning eller støtte, og os som konsulenter.

Vi kan hjælpe dig med:

  • rådgivning og vejledning om mulighederne for hjælpemidler og arbejdsredskaber – både i fritiden, under uddannelse og på arbejdspladsen
  • at søge om personlig assistance – både under uddannelse og på arbejde
  • hjælp til at søge om nødvendige merudgifter – både i forbindelse med fritiden, arbejde og uddannelse
  • at søge fleksjob
  • din beskæftigelsessituation, herunder afklaring af dine muligheder for beskæftigelse og forsørgelse samt arbejdsredskaber
  • at deltage som bisidder ved vigtige møder med kommunen, din fagforening eller din arbejdsplads 
  • at klage over afgørelser truffet i kommunen og lignende 
  • at finde ud af, hvilke muligheder du har i din særlige situation for at opnå støtte og kompensation for dit synstab i hverdagen og  på arbejdsmarkedet 
  • at yde rådgivning og vejledning til dig, der er selvstændig erhvervsdrivende enten det er i fleksjob eller på almindelige arbejdsvilkår – om beskæftigelseslovgivningens muligheder for støtte, arbejdsredskaber, tilskud mv.

Konsulenttjenesten er der, når du står alene

Alle vores lokale konsulenter har selv et synshandicap og ved derfor rigtig meget om, hvordan livet fortsat kan leves godt og selvstændigt.

Vores regionskonsulenter har alle en socialrådgiverbaggrund, og de har dermed et indgående kendskab til hele den sociale lovgivning.

Konsulenttjenesten har stor erfaring med at kunne støtte dig som bisidder ved møder med kommuner, fagforeninger eller arbejdspladser. Det kan for eksempel være i den situation, hvor du er sygemeldt fra dit arbejde, fordi du er blevet ramt af et alvorligt synstab, eller hvis du er ledig og modtager arbejdsløshedsunderstøttelse eller kontanthjælp og skal have vurderet, hvordan du kommer videre i dit arbejdsliv.

I nogle tilfælde kan der ske det, at du får brug for at kunne klage over en afgørelse truffet af din kommune omkring uddannelse eller arbejde – her kan vi også hjælpe dig med at skrive klagen og få den sendt det rigtige sted hen.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte Dansk Blindesamfund på telefon 38 14 88 44 for at få oplyst navn og kontaktdata på den nærmeste konsulent eller regionskonsulent.

Relevante links

Regionskonsulenter

Find din lokale konsulent

Mød Jannie Hammershøi fra konsulentordningen

Fra ensomhed til et trygt liv (Artikel fra Øjeblikket nr. 7 - maj 2016)

En god konsulent er guld værd (Artikel fra Øjeblikket nr. 6 2015)

printerikonPrintvenlig
Oprettet af webredaktør
Publiceret 05/01 2017
Sidst opdateret 19/01 2017
Arkiveret under Tilbud