At leve med Retinitis Pigmentosa

Læs, hent eller bestil brochuren “At leve med RP – En orientering om nethindesygdommen Retinitis Pigmentosa”

Forsiden af bropchuren "At leve med RP", tekst og billede af en kvinde med sløret syn rundt om centrum

Bestil brochurer i fysiske eksemplarer

Ønsker du en eller flere af vores brochurer fremsendt som fysisk eksemplar, kan du bestille ved at kontakte Dansk Blindesamfund. Husk at oplyse brochurens titel + antal eksemplarer samt den adresse, du vil have brochuren sendt til.