Blind passager

Læs, hent eller bestil brochuren “Blind passager – sådan gør du, når din passager er blind”. Brochuren giver gode råd til dig, der har en blind eller svagsynet passager med.

Forside til brochuren "Blind passager"

Bestil brochurer i fysiske eksemplarer

Ønsker du en eller flere af vores brochurer fremsendt som fysisk eksemplar, kan du bestille ved at kontakte Dansk Blindesamfund. Husk at oplyse brochurens titel + antal eksemplarer samt den adresse, du vil have brochuren sendt til.