Hvilken sport kan jeg gå til som synshandicappet?

Læs, hent eller bestil vores brochure om, hvilke sportsgrene du kan dyrke som blind eller svagsynet

Forside til brochuren om sport til blinde og svagsynede med collage af billeder af mennesker, der dyrker forskellige slags sport

Bestil brochurer i fysiske eksemplarer

Ønsker du en eller flere af vores brochurer fremsendt som fysisk eksemplar, kan du bestille ved at kontakte Dansk Blindesamfund. Husk at oplyse brochurens titel + antal eksemplarer samt den adresse, du vil have brochuren sendt til.