Konsulentordningen

Dansk Blindesamfunds konsulenter støtter, rådgiver og forstår din situation. Læs vores brochure om, hvad konsulenterne kan hjælpe dig med, når synet svigter.

Forside til brochuren om konsulentordningen med foto af en kvinde og en mand, der sidder i en sofa og taler sammen

Bestil brochurer i fysiske eksemplarer

Ønsker du en eller flere af vores brochurer fremsendt som fysisk eksemplar, kan du bestille ved at kontakte Dansk Blindesamfund. Husk at oplyse brochurens titel + antal eksemplarer samt den adresse, du vil have brochuren sendt til.