Svigter synet?

Læs, hent eller bestil brochuren “Svigter synet? Rådgivning, netværk og aktivitetstilbud – også for dig, der er svagsynet”.

Forside til brochuren Når synet svigter

Bestil brochurer i fysiske eksemplarer

Ønsker du en eller flere af vores brochurer fremsendt som fysisk eksemplar, kan du bestille ved at kontakte Dansk Blindesamfund. Husk at oplyse brochurens titel + antal eksemplarer samt den adresse, du vil have brochuren sendt til.