Foredrag om AMD

Afholdt: 28. september 2023

AMD er den hyppigste årsager til svær synsnedsættelse i den vestlige verden og betegnes derfor som en folkesygdom blandt den ældre befolkning. AMD blev tidligere kaldt øjenforkalkning, men dette navn er imidlertid misvisende, da der ikke er tale om en forkalkede blodkar. AMD er derimod en sygdom i nethindens centrale del kaldet den gule plet. Det er her det skarpe syn er lokaliseret, som gør os i stand til at opfatte fine detaljer, skelne farver og stille skarpt. Derfor kan AMD medføre problemer med at læse, se tv og udføre dagligdagsopgaver.

Der skelnes mellem to typer AMD, henholdsvis tør og våd AMD. På nuværende tidspunkt findes der kun en behandling, som kan bremse den våde AMD ved at sprøjte medicin direkte ind i øjet. Det samme er dog ikke tilfældet med tør AMD. I dette foredrag kan du blandt andet høre ledende overlæge fra Glostrup Hospital Javad Nouri Hajari fortælle om øjensygdommen AMD, dens behandlingsmuligheder og ikke mindst de seneste forskningsresultater.

Lyt til foredraget her: