Processen med at miste synet

Uanset om du mister synet pludseligt, eller synet gradvist ændrer sig, tager det tid at bearbejde og acceptere et synshandicap.

Et alvorligt synstab kan godt slå dig omkuld. Det er en omvæltning, der kan være forbundet med sorg over at have mistet og ikke kunne det samme som før. Det er meget forskelligt, hvordan mennesker reagerer, men det er helt normalt at opleve mange følelser, som kan skifte mellem sorg, vrede, angst, bekymringer for fremtiden, men heldigvis også håb og tro på et godt liv.   

Tiden efter synstab

Kroppen er stresset, fordi den forsøger at finde ud af, hvordan den skal håndtere den nye situation. Psykisk er din krop også på overarbejde, fordi du skal forholde dig til, at livet er ændret. Du mister jo ikke kun synet, men måske også muligheden for at køre bil, lave mad og læse, som du plejer, og det bliver vanskeligere at færdes. Måske er det ikke muligt at beholde dit arbejde eller udleve dine interesser – alt det, som du før fandt værdifuldt. Alle disse usikkerheder kan udløse en identitetskrise.

Typiske reaktioner i den første tid

  • Angstsymptomer som hjertebanken, svedeture, svimmelhed og kvalme.
  • Uro i kroppen, manglende overskud og rastløshed.
  • Tankemylder, ked af det-hed, irritabilitet og tomhed.
  • Hukommelses- og koncentrationsproblemer.
  • Søvnproblemer – sover mere eller mindre, end du plejer.
  • Ændret appetit – spiser mere eller mindre, end du plejer.

Erkend, du er i krise

Det kan være en lang proces at erkende og acceptere synstabet. Men når du erkender din ændrede situation og de begrænsninger, der følger med et synstab, får du lettere ved at tage imod hjælp og finde nye måder at fortsætte dit liv på. Dansk Blindesamfund står klar til at holde dig i hånden hele vejen gennem krisen og systemet, så du kommer godt ud på den anden side med den rette støtte og troen på, at livet kan fortsætte med et synshandicap.

Brug for hjælp

For mange kan det være en omvæltning at blive afhængig af andres hjælp og støtte. For nogle er det naturligt at få hjælp af deres nærmeste. Andre kan måske føle skam over ikke at kunne det samme som før og føle sig til besvær. Sådan et afhængighedsforhold kan være svært for alle parter. Både for den, som mister synet, men også for de pårørende, da opgaver flyttes, og roller ændres. Synshandicap rammer ikke kun den enkelte, men hele familien.

Indledningsvis kan du blive mere afhængig af andres hjælp, men med tiden kan du lære at mestre nye hjælpemidler og teknikker, som gør dig i stand til at fortsætte hverdagen på en ny måde.  

Tal med Synslinjen

Har du brug for en at tale med, kan du ringe til Synslinjen, som er en gratis telefonrådgivning, der støtter og vejleder mennesker, der får en alvorlig synsnedsættelse eller er bange for at miste synet.

  • Her møder du en rådgiver, der på egen krop har oplevet synstab og derfor kan genkende de udfordringer og bekymringer, der fylder ved at miste synet.
  • De er klar til at tale om alt, for eksempel hvordan du håndterer tilværelsen med et begrænset syn, og de kan henvise til nyttige hjælpemidler efter behov.
  • Rådgiverne har tavshedspligt, så du kan være anonym, hvis du ønsker det.  

Kontakt Synslinjen

Mandag mellem kl. 9 og 13
Onsdag mellem kl. 13 og 17
Torsdag mellem kl. 17 og 21

Mød andre med synshandicap

Når du mister synet helt eller delvist, er det nyttigt at møde andre i samme situation som dig selv. Det giver mulighed for at spejle sig i andre og udveksle erfaringer i trygge rammer. I mødet med ligesindede mærker du, at du ikke er alene, men at du i mødet får hjælp til at tackle den nye situation.

Dansk Blindesamfund tilbyder kurser til nyblinde, hvor alle deltagere for nylig er blevet blinde, svagsynede eller har oplevet ændring i synsstatus og derfor har behov for at lære nye færdigheder, som gør dem i stand til at klare hverdagens udfordringer.

På kurset er der både fokus på mødet med ligesindede, hvor kursisterne kan sætte ord på deres synstab og spejle sig i hinandens historier samt undervisning i hjælpemidler og synskompenserende teknikker. Her kan du få et overblik over de forskellige kurser, Dansk Blindesamfund afholder.

Livet med synshandicap

Læs Siris historie

Som 25-årig får Siri konstateret øjensygdommen Retinitis Pigmentosa, der gradvist gør synsfeltet mindre. I flere år har hun kæmpet mod sit synshandicap, men i dag har hun accepteret sit svigtende syn og vil ikke længere lade frygten for at blive blind styre hende.

Læs Michaels historie

På få sekunder mistede Michael synet i en fyrværkeriulykke, som sendte ham ud i en dyb krise. Tanken om at leve uden synet virkede utænkelig og overvældende, men med tiden mødte han andre blinde og lærte nye teknikker til at klare hverdagen uden syn. Michael lærer aldrig at acceptere, at han er blind, men i dag har han lært at leve med det.

Psykologens gode råd til at tackle synshandicap

Når du mister synet, sætter det gang i et væld af følelser, som påvirker både krop og psyke. Dansk Blindesamfunds psykolog gør os derfor klogere på nogle af de reaktioner og udfordringer, du kan opleve, når synet svigter.

Nyblind podcast

Lyt til Dansk Blindesamfunds podcast-serie om at blive blind. Her kan du lytte til seks gribende fortællinger om at miste synet, vinde troen på livet tilbage og acceptere tilværelsen med et synshandicap.