Lær punktskrift med LEGO® Braille Bricks

Børn med synshandicap kan lære braille-skrift og samtidig lege på mere lige vilkår med seende børn med LEGOs Braille Bricks.

Christian viser en plade med Lego Braille Bricks, hvor der står god sommer. I baggrunden anes en masse kasser med Lego Braille Bricks
Copyright Henrik Frydkjær

LEGO® Braille Bricks åbner for mulighederne for læring gennem leg, og samtidig inviterer klodserne til, at seende og blinde leger og lærer sammen. Der er nemlig et trykt sort bogstav på hver enkelt klods, så seende venner, søskende, lærere og forældre også kan bruge klodserne uden at kunne læse punktskrift.

”Klodserne og det pædagogiske materiale bidrager positivt på så mange områder, at vi vil se en stigning af punktbrugere på sigt. Børnene vil have det sjovt med at lære punkt, og de kan samtidig lege med deres seende kammerater og familie, så det er et projekt, jeg er virkelig stolt af, at Dansk Blindesamfund er en del af,” siger tidligere formand for Dansk Blindesamfund, Thorkild Olesen.

Grå Lego plade hvor der står god sommer med Lego Braille Bricks
Copyright Henrik Frydkjær

Den fælles ambition bag projektet er at skabe lige muligheder for børn og unge med synshandicap. LEGO® Braille Bricks er et vigtigt redskab hertil, da flere både danske og internationale studier har vist, at blinde, som kan punktskrift, oftest har bedre jobmuligheder og bedre levevilkår end mennesker med synshandicap, som alene bruger lydmediet.

Sideløbende med udviklingen og produktionen af LEGO® -klodserne med punktskrift, er der udviklet et pædagogisk koncept, som tager udgangspunkt i filosofien bag LEGO® Fondens arbejde – nemlig at børn lærer bedst gennem leg.

Det pædagogiske koncept ligger til rådighed på LEGOs hjemmeside og kan bruges af alle, som kender et barn med synshandicap. Der er over 100 forskellige opgaver i varierende sværhedsgrader, ligesom der er en community blog og et åbent online-kursus i at bruge klodserne.

Håbet er, at materialet og universet vokser og udvikler sig i takt med, at børnene og de voksne brugere får nye ideer til lege og måder at bruge LEGO® Braille Bricks på. 

Om LEGO Braille Bricks

LEGO® Fonden satte i 2018 gang i udviklingen af LEGO® Braille Bricks i samarbejde med Dansk Blindesamfund og en række andre partnere fra hele verden.

LEGO® Braille Bricks bygger på LEGO®-klodser med den ikoniske 2×4 knopfigur, hvoraf nogle af knopperne er fjernet, så de resterende udgør et punktskriftbogstav.

Et sæt LEGO® Braille Bricks består af ca. 300 klodser, som dækker hele alfabetet, tallene 0-9, udvalgte matematiske symboler og inspiration til undervisning og interaktive lege.