Oplysning om indsamling

Dansk Blindesamfund indsamler løbende penge til vores arbejde for blinde og stærkt svagsynede.

Vores indsamlingsarbejde foregår i hele landet, og vi gør brug af adresseløse forsendelser, indstik i blade, indsamlingsbreve til eksisterende bidragydere, telemarketing, mailkampagner, kampagner på sociale medier, annoncekampagner, tv- og radiospots, SMS-kampagner via telefonnummer 54 54 37 65 samt kampagner gennem foreningens hjemmeside www.blind.dk. Vi sender løbende forskellige produkter med i vores kampagner.

Kontakt Indsamlingsafdelingen

Ønsker du nogle af disse produkter tilsendt, er du altid velkommen til at kontakte vores Indsamlingsafdeling.

Ophør af fast betalingsaftale

Hvis gavegiver ønsker at stoppe sin faste gaveaftale, kan dette ske ved at kontakte Dansk Blindesamfund på mail eller telefon. For så vidt ophørsønsket tilkendegives inden 7 dage før betalingsdatoen, vil den faste gaveaftale stoppe før næste betaling.

Bidrag til kredsene

Bidrag givet direkte til kredsene i Dansk Blindesamfund bliver kun indberettet til SKAT, hvis kredsen selv sørger for dette. Man kan således ikke regne med at få fradrag, hvis man ikke personligt indberetter sit bidrag. Bidrag givet direkte til Dansk Blindesamfund indberettes naturligvis til SKAT.

Fortrydelsesret

Der gives ingen fortrydelsesret på din donation over en fast gaveaftale med betalingskort.

Reklamationsbehandling

Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, mail eller telefonnummer:

Dansk Blindesamfund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Telefon: 38 14 88 44
Mail: indsamling@blind.dk
CVR-nr. 18 20 39 28

Du kan trygt tilmelde dig Betalingsservice over telefonen

“Der er ikke noget i vejen for, at en privat person afgiver sit konto- og cpr-nummer til en virksomhed i forbindelse med etablering af en betalingsaftale” siger Tina Füssel fra Finansrådet.