Udvalg vedrørende social- og sundhedspolitik

Udvalget vedrørende social- og sundhedspolitik arbejder bredt og giver for eksempel input til den politiske handlingsplan og deltager i internationale konferencer. Det seneste år har der blandt andet været fokus på ældrepolitik, kvalitetsstandarder og det specialiserede socialområde.

Udvalget arbejder mere specifikt inden for følgende områder

Socialpolitik

  • Blinde og svagsynedes adgang til kontante ydelser, herunder pension.
  • Blinde og svagsynedes adgang til service fra det offentlige, herunder ledsagelse, praktisk hjælp og dækning af merudgifter.
  • Ældrepolitik, herunder botilbud og plejecentre samt dagcentre.
  • Opfølgning på den vedtane ældre- og socialpolitik.
  • Psykosociale og rehabiliterende indsatser.

Sundhedspolitik

  • Forebyggelse af synsnedsættelse.
  • Forskning inden for synsområdet og synsrehabilitering samt uddannelse af speciallæger.
  • Lige adgang til alle områder af sundhedsvæsenet.
  • Opfølgning på den vedtagne sundhedspolitik.

Relevante love og regler

  • Social- og Ældreministeriets samt Sundhedsministeriets lovgivning i forhold til social service, retssikkerhed, pension og sundhed.

Kontakt udvalgsformand

Ønsker du at vide mere om arbejdet i social- og sundhedspolitisk udvalg, er du velkommen til at kontakte udvalgsformand Michael Davidsen