Udvalg vedrørende uddannelse og beskæftigelse

Udvalget vedrørende uddannelse og beskæftigelse arbejder blandt andet med blinde og svagsynedes undervisning i såvel grundskole som ungdoms-/erhvervsuddannelser, videregående uddannelser, specialundervisning og specialpædagogisk støtte til blinde og svagsynede, beskæftigelsesmuligheder for blinde samt indsatsen i jobcentrene. Det seneste år har der blandt andet været fokus på uddannelsessøgende blinde og svagsynede samt indsatsen for beskæftigelse af synshandicappede.

Udvalget arbejder mere specifikt inden for følgende områder:

Uddannelsespolitik

 • Blinde og svagsynedes undervisning i grundskole, i ungdoms-/erhvervsuddannelser og på videregående uddannelser i såvel mainstream- som særligt tilrettelagte forløb, herunder særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser.
 • Efter- og videreuddannelsesmuligheder for blinde og svagsynede.
 • Specialundervisning for voksne blinde og svagsynede.
 • Den specialpædagogiske støtte til blinde og svagsynede, herunder rådgivning og vejledning til førskolepligtige børn. Der vil være en løbende dialog med Udvalget vedrørende Børne-, Unge- og Familiepolitik (BUF) om overlappende spørgsmål.
 • Specielt tilrettelagte uddannelser for synshandicappede.
 • Digital læring og digital inklusion i uddannelse.

Beskæftigelsespolitik

 • Blinde og svagsynedes beskæftigelsesmuligheder, herunder vejlednings- og rådgivningsindsatser, revalidering og beskæftigelsesfremmende aktiviteter.
 • Ansættelsesformer, herunder job på særlige vilkår (”job med løntilskud) og fleksjob.
 • Indsatsen i jobcentrene.
 • Orientering mod regionale arbejdsmarkedsråd.

Relevante love og regler

 • Børne- og Undervisningsministeriets samt Uddannelses- og Forskningsministeriets lovgivning i forhold til grundskolen, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, videregående uddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og voksenuddannelser.
 • Beskæftigelsesministeriets lovgivning i forhold til aktiv socialpolitik, aktiv beskæftigelsesindsats, kompensation til handicappede i erhverv, arbejdsløshedsforsikring, sygedagpenge og fleksydelse.

Kontakt udvalgsformand

Ønsker du at vide mere om arbejdet i uddannelses- og beskæftigelsespolitisk udvalg, er du velkommen til at kontakte udvalgsformand Hans Rasmussen