Forretningsudvalg

Forretningsudvalget i Dansk Blindesamfund består af fire medlemmer og vælges af hovedbestyrelsen for to år ad gangen. Forretningsudvalget udøver den daglige politiske ledelse af foreningens virksomhed og har ansvar for, at hovedbestyrelsens overordnede politiske beslutninger realiseres. Følgende ansvarsfordeling i forretningsudvalget er gældende frem til 1. april 2024.

Landsformand Ask Løvbjerg Abildgaard

Landsformandens opgave er bredt set at tegne Dansk Blindesamfund og være talsperson i offentligheden. Dette omfatter i særlig grad politisk interessevaretagelse. Landsformanden har i forlængelse heraf ansvaret for koordineringen af foreningens interessepolitiske strategi. Han har i dagligdagen ansvaret for at koordinere forretningsudvalgets indsatser i forhold til medier og presse.

Landsformanden har et særligt ansvar for koordineringen af forretningsudvalgets samlede indsats, herunder den politiske indsats i forbindelse med den igangværende specialeplanlægning på synshandicapområdet. Hans ansvarsområde omfatter desuden økonomi og organisatoriske spørgsmål.

Han samarbejder med Organisationspolitisk udvalg samt Udvalget for økonomi og indsamlingsforhold. Han har ansvaret for indsamlingsstrategien samt kommunikationsstrategien. Han varetager herudover arbejdet med øjenforskning og forebyggelse af øjensygdomme, herunder arbejdet med Dansk Blindesamfunds Øjenfond.

Landsformanden har ansvaret for arbejdet i Den europæiske blindeunion i tæt koordinering med næstformanden og forretningsudvalgsmedlem Jesper Holten. Han repræsenterer foreningen på formandsposten for bestyrelserne på Instituttet for blinde og svagsynede samt Blindes Arbejde.

Næstformand Diana Stentoft

Næstformanden har, sammen med landsformanden, til opgave at understøtte den politiske interessevaretagelse samt den organisatoriske udvikling i foreningen.

Næstformandens interessepolitiske ansvarsområder omfatter uddannelses- og beskæftigelsespolitik samt internationalt arbejde. Det internationale arbejde omfatter først og fremmest engagementet i Verdens Blindeunion og internationalt udviklingssamarbejde. Det omfatter desuden Nordisk Samarbejdskomité. Næstformanden samarbejder med Uddannelses- og beskæftigelsespolitisk udvalg samt Bistandspolitisk udvalg.

Næstformanden har det politiske ansvar for undervisnings- og kursusområdet, Fuglsangcentret samt konsulentordningen. Desuden har hun ansvar for rehabiliteringsstrategien og strategien for det internationale udviklingssamarbejde. Hun har derudover ansvaret for at koordinere den iværksatte proces om foreningens fremtidige struktur og organisering. Dertil kommer det koordinerende ansvar for foreningens tillidsmandsuddannelse.

Næstformanden er kontaktperson for Blinde og svagsynedes interessegruppe for erhverv og uddannelse.

Forretningsudvalgsmedlem Jesper Holten

Jesper Holten har ansvaret for foreningens tilgængeligheds- og hjælpemiddelpolitik samt politikken på det fritids- og kulturpolitiske område, herunder idræt. Han samarbejder med Tilgængeligheds- og hjælpemiddelpolitisk udvalg samt med Fritids- og kulturpolitisk udvalg. Han har ansvaret for punktskrift og politikken på punktskriftsområdet. Han har desuden det politiske ansvar for foreningens førerhundeordning. Endelig har Jesper Holten et særligt ansvar for koordineringen af samarbejdet mellem forretningsudvalget og foreningens kredse.

Jesper Holten repræsenterer foreningen i Notas rådgivende udvalg samt brugerråd hos DR og TV2.

Han fungerer som kontaktperson til Dansk Blindesamfunds Ungdom (DBSU), Synshandicappedes Motionsfond og Landsforeningen af Førerhundebrugere.

Forretningsudvalgsmedlem Sofie Monggaard Christensen

Sofie Monggaard Christensen har ansvaret for foreningens politik på det social- og sundhedspolitiske område. Hun samarbejder med Social- og sundhedspolitisk udvalg. Hun har ansvaret for opfølgningen på foreningens medlemsstrategi.

Sofie Monggaard Christensen varetager repræsentationen i de selvejende boligejendomme samt foreningens egen ejendom RaBo. Hun varetager også repræsentationerne i bestyrelserne for de fire Solgave-plejecentre.

Sofie Monggaard Christensen er kontaktperson for Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede børn og unge, Dansk Blindesamfunds Kvinder, RP-gruppen, Faggruppen for IKT-lærere samt Faggruppen for håndarbejdslærere.