Ombudspersonordning

Dansk Blindesamfunds ombudspersonordning sikrer, at medlemmer og tillidsfolk anonymt og fortroligt kan søge råd, mægling og vejledning.

Alle medlemsorganisationer kan opleve interne konflikter og problemer med for eksempel chikane, mobning eller uønsket seksuel opmærksomhed. Derfor har Dansk Blindesamfund siden 2018 haft en ombudspersonfunktion, hvor medlemmer og tillidsfolk anonymt – og i fortrolighed – kan rette henvendelse til ombudspersonen for råd, mægling og vejledning.

Dansk Blindesamfund vil gerne med ombudspersonordningen sende et klart og umisforståeligt signal om, at chikane, mobning eller andre former for uacceptabel adfærd ikke tolereres i Dansk Blindesamfund, og at der er mulighed for at få hjælp, hvis man oplever uacceptabel adfærd.

Siden 2018 har Karen Marie Pedersen været udpeget som ombudsperson, først i en forsøgsperiode, og siden sommeren 2021 i en permanent ordning.

Erfaringerne fra forsøgsordningen har vist, at der ikke er omfattende udfordringer med krænkende adfærd. Omvendt viser erfaringerne også, at der indimellem er behov for en objektiv og neutral håndtering af sager, som ombudspersonen kan hjælpe med at få løst.

Skulle du opleve mobning, krænkelser eller uacceptabel adfærd, er du meget velkommen til at kontakte Karen Marie Pedersen på: