Dansk Blindesamfunds Ungdom (DBSU)

DBSU arbejder for unge synshandicappedes generelle dannelse og livskvalitet samt for at skabe øget integration og inklusion i samfundet.

Alle blinde og svagsynede under 36 år med bopæl i Danmark kan være medlem af DBSU. 

I DBSU er der fokus på både det politiske arbejde, så børn og unge med synshandicap får de bedste muligheder for at udfolde sig, og samtidig er fælles og sjove oplevelser med ligestillede en af hjørnestenene i DBSU. Der er blandt andet mulighed for at komme til fællesspisning, kulturarrangementer, miniferier og gode fester sammen med andre unge med synshandicap.

Vil du være med?

Du kan læse meget mere om DBSUs arbejde, og hvordan du bliver medlem på deres hjemmeside.