Landforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede

I samarbejde med Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede udvikler vi kursustilbud til familier med synshandicappede børn og samarbejder om at skabe de bedste vilkår for målgruppen.