Råd, nævn og bestyrelser

Dansk Blindesamfund er direkte repræsenteret i følgende råd, nævn og bestyrelser mv.: